• Průzkum možností ČVUT v Praze v návrhu a vývoji vlastního studentského Cubesat 

      Autor: Bespjatych Andrej; Vedoucí práce: Duša Tomáš; Oponent práce: Kuneš Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-06)
      Tato bakalářská práce si staví z cíle jednak seznámit čtenáře se základní problematikou spojenou se stavbou malých pikosatelitů (tzv. CubeSatů) a jednak poukázat na možnosti jeho vývoje na naší univerzitě, stejně tak jako ...