• Provozní procedury při přepravě nedoprovázených dětí (UMNR) 

      Autor: Tilšar Martin; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Raššiová Stanislava
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
      Cílem práce je popis služby Nedoprovázené dítě. V teoretické části rozeberu dnes užívané dělení leteckých cestujících s důrazem na děti a popíšu průběh provozu této služby. V praktické části shrnu počty Nedoprovázených ...