Now showing items 220-239 of 303

   Subject
   postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument landing system [1]
   Pozemní odbavení letadel,rizika,model STAMP,bezpečnostní bariéry [1]
   Pracovník údržby letadel, vzdělávací systém, výcvikové organizace, předpisy, teorie, znalosti, praxe, zkušenosti, kvalifikace, průkaz technika, kontinuální vzdělávání, organizace údržby, prognóza, trh práce, poptávka, věková analýza, Next Tech for NextGen [1]
   Precision instrument approach, GBAS, cost, Vodochody airpost. [1]
   Procedure of evaluation,LPV approach,introduction on airports [1]
   procedures, low visibility, equipment, airport, ILS, instrument landing system [1]
   proces odbavení zavazadel, třídění zavazadel, bezpečnostní kontrola, Letiště Praha [1]
   profesionální pilot, dopravní pilot, kapitán, první důstojník, druhý důstojník, výběrový proces, screening, legislativa, předpisové požadavky, osobnostní předpoklady, psychometrie, psychometrické testy, psychodiagnostika, výkonnostní testy, znalostní testy, osobnostní pohovory, reliabilita výkonnostních testů, test - retest reliabilita [1]
   professional pilot, airline pilot, captain, first officer, second officer, selection process, screening, legislation, regulatory requirements, personal assumptions, psychometrics, psychometric tests, psychodiagnosis, performance tests, knowledge tests, personal interview, performance tests reliability, test - retest reliability [1]
   Průhledový displej,HUD,EVS,SVS,moderní avionika [1]
   první pomoc, postupy první pomoci, zneschopnění za letu, zdravotnický materiál, palubní průvodčí [1]
   Předpověď počasí,meteorologická prognóza,předpovědní model,numerický model,meteorologická veličina,nastalá skutečnost,mobilní aplikace,Praha,Letiště Václava Havla [1]
   Přesné přístrojové přiblížení, GBAS, cena, letiště Vodochody. [1]
   přiblížení APV SBAS s minimy LPV, nebezpečí, studie bezpečnosti, metodika posouzení bezpečnosti (SAM, Safety assessment methodology) [1]
   přiblížení SBAS, avionika SBAS, navigace, GNSS, EGNOS, LPV, APV SBAS [1]
   přiblížení,paralelní dráhový systém,LKPR,bezpečnost,riziko,hodnocení [1]
   record of flight,evaluation of flight,flight administration,tracker,aircraft tracking,position data,GPS,flight school [1]
   remote air control tower, air control, remote tower center, r-TWR module [1]
   remote tower, air control, remote tower center, multiple tower [1]
   Reporting system, Aviation accident, Incident, Reporting, Safety culture, Safety [1]