Zobrazují se záznamy 193-212 z 226

   Klíčové slovo
   secondary radar, mode S, SSR transpoder, lobe width, radar coverage, period of radar rotation [1]
   security check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengers [1]
   Supersonic transportation, speed of sound, sonic boom, aviation regulations, flight planning, time savings [1]
   Systém hlášení, Letecká nehoda, Incident, Hlášení, Bezpečnostní kultura, Provozní bezpečnost [1]
   Systém řízení bezpečnosti, bezpečnost, letecké nehody a incidenty, lidský činitel, nebezpečí, riziko, vyhodnocení rizika, aeroklub, indikátory bezpečnosti, faktory a implementace. [1]
   technical procedure manual,DSA a. s.,EASA,direction of commission,service center,logistic order,proccessing procedure [1]
   technicko-organizační manuál,DSA a. s.,EASA,nařízení komise,servisní středisko,logistické uspořádání,prováděcí postupy [1]
   Těžiště, Spotřeba paliva, Hmotnost a vyvážení, Nakládání letadel, Handling, Loadsheet, Lineární regrese [1]
   The Lido chart documentation, Luftansa Systems, The differences between Lido and Jeppessen chart documentation, The usage of Lido charts [1]
   time table, airport, public transport [1]
   Training,syllabus,aeroplane,licence,flight school,ATPL(A) training [1]
   transponder,TCAS,ADS-B,secondary surveillance radar,mode A/C,mode S,simulation,Poisson process,reinterrogation rate,Dataflash,interference,non-linear [1]
   Turbine aero engine, PropFan, compressor, ram air turbine. [1]
   turbo-hřídelový motor, zásahy na motor, aerodynamická brzda, výkonové charakteristiky [1]
   Turbo-Shaft Engine, Engine Adjustment, Aerodynamic Brake, Performance Characteristics [1]
   turbulence v úplavu,vír úplavu,rozstup,re-kategorizace,letecká nehoda [1]
   UAS,legislative framework,autonomous,remotely piloted,EASA concept,integration,uncontrolled aerodrome [1]
   UAS,legislativní rámec,autonomní,dálkově řízemé.,koncept EASA,integrace,neřízené letiště [1]
   údržba, pohybové plochy, kontroly, nečistoty, koeficienty tření, bezpečnost, L14, Letiště Václava Havla, Letiště Vodochody [1]
   Únava, spánek, FRMS, normy pro plánování posádek, příklady plánování [1]