Now showing items 119-138 of 303

   Subject
   GNSS systémy,GNSS rušení,jamming,spoofing,letiště,letoun,satelit,systémy pro odhalení rušení,GNSS zpřesnění,příklady rušení,závažnost rušení [1]
   GNSS, bezmotorové létání, SPL, GLD, navigace, letový zapisovač, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, gliding, soaring, SPL, GLD, navigation, flight recorder, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, teoretická výuka, VFR, průkaz způsobilosti pilota, RNP APCH [1]
   GNSS, Theoretical Training, VFR, Pilot Licence, RNP APCH [1]
   GNSS,Lety VFR,Potencionálně nebezpečné situace,Použití GNSS za letu,GNSS ve výcviku pilotů [1]
   GNSS,VFR flighs,potentionally hazardous situations,The usage of GNSS devices,Use of GNSS in pilot training [1]
   GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Human factor,Situational awareness,Model SHELL [1]
   GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Lidský faktor,Situační povědomí,Model SHELL [1]
   Head-up display,HUD,EVS,SVS,modern avionics [1]
   Helicopter, maneuverability, navigation, air rescue service, VMC, IMC, IFR, VFR, PinS [1]
   Historie, deregulace, letištní poplatky, hlukové poplatky, emisní povolenky, cena, letecký dopravce, letiště [1]
   History, deregulation, airport charges, noise charges, emission allowances, prices, airline, airport [1]
   hluk, lidské zdraví, hlukové limity, ochranné hlukové pásmo, izofona, Letiště Praha, monitoring hluku, paralelní dráha [1]
   Human Factor,Piloting Precision,Sleep,Tiredness,Flight Simulator [1]
   Human factors,Reaction time,Sleep,Fatigue,Performance [1]
   human performance, fatigue, alcohol, aviation, flight simulator [1]
   Human performance,biorhythms,aviation,night operations,illusion,flight simulator [1]
   hypoxia, normobaric hypoxia, acceleration of gravity, combined load, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]
   hypoxie, normobarická hypoxie, přetížení, kombinovaná zátěž, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]