Now showing items 1-20 of 27

  • Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group 

   Author: Roman Kundrata; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Alternativní metody postupů nezdařeného přiblížení letounů B738 SW Group" je analýza nedostatečně vhodných postupů v oblasti nezdařeného přiblížení letounů B737-800, které jsou v současnosti ...
  • Analýza a optimalizace nákladů na pozemní odbavení společnosti TUIfly 

   Author: Patrik Stroka; Supervisor: Šedivá Kafková Markéta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Táto diplomová práca poskytuje vo svojej teoretickej časti prehľad jednotlivých služieb zahrnutých v rámci procesu pozemného odbavenia. Poukazuje na dôležitosť znalosti vplyvov externých faktorov na výber vhodného poskytovateľa ...
  • Analýza rozšíření Integrated Initial Flight Plan Processing System zóny 

   Author: Marcela Růžičková; Supervisor: Pazourek Michal; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá evropským systémem pro zpracování letových plánů. Krátce vysvětluje historii a vývoj řízení letového provozu a popisuje současný systém a důležitost jeho struktury. Hlavní část textu je zaměřena na analýzu ...
  • Bezpilotní prostředky a jejich vytrvalost 

   Author: Tomáš Kubáč; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této práce je prozkoumat jednotlivé typy bezpilotních prostředků, možnosti jejich pohonu se zaměřením na jejich vytrvalost a popsat legislativní rámec jejich provozu. Dále bylo cílem provést praktické měření Li-Po ...
  • Doporučení pro zavádění EFB Class II 

   Author: Brodský Pavel; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Doporučení pro zavádění EFB Class II" je analyzovat současný stav užívání elektronických zařízení namísto tradičních papírových dokumentů na palubách dopravních letounů a na základě této analýzy ...
  • GNSS pro kluzáky 

   Author: Kubáč Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Cílem této práce je podat přehled o možnostech využití a aplikace GNSS v bezmotorovém létání, dále potom navrhnout osnovy pro teoretickou a praktickou výuku létání s těmito přístroji a zhodnotit jejich zavedení. První část ...
  • Hybridní raketový pohon 

   Author: Cáp Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem této diplomové práce je představení hybridního raketového pohonu coby perspektivní technologie, která do budoucna zřejmě výrazně ovlivní směřování kosmonautiky. Součástí práce je stručný popis konvenčních raketových ...
  • Mapová dokumentace Lido 

   Author: Žatečka David; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Capoušek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Mapová dokumentace Lido" je zaměřena na názorné seznámení čtenáře s mapovou dokumentací Lido/eRouteManual a jejím používáním. Jedná se o produkt společnosti Lufthansa Systems FlightNav Inc., která zahrnuje ...
  • Metodika výběru vhodného letiště v business aviation 

   Author: Findejs Matouš; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Pazourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce "Metodika výběru vhodného letiště v business aviation" se v první části zabývá výčtem významných parametrů ovlivňujících bezpečnost a náročnost operací na cílových letištích. Následně pak rozvíjí možnosti ...
  • Modelování procesů zajišťujících bezpečnost(Security) mezinárodních letišť 

   Author: Hajzler Ota; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh optimálních nahradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce 

   Author: Lili Pučeková; Supervisor: Olexa Peter; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalárska práca „Návrh optimálních náhradních letišť po trati vybraného leteckého dopravce“ si kladie za cieľ overenie návrhu metodológie pre výber náhradného letiska po trati letu, na základe výpočtu indexu vhodnosti. ...
  • Optimalizace legislativních požadavků těžké požární techniky letišť 

   Author: František Trefný; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce má za cíl vyhodnotit, zda současné legislativní požadavky požární ochrany letišť určují dostatečné množství a druhy prostředků, zejména na úseku těžké požární techniky. Motivací je fakt, že Hasičské ...
  • Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop 

   Author: Ocelík Vojtěch; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Bakalářská práce Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop se zabývá systémem měření kondenzačních stop na pracovišti Děčín ČVUT Fakulty dopravní v Praze. Teoretická část této práce je zaměřena na popsání ...
  • Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6 

   Author: Suastika Jan; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce "Podmínky nutné pro vstup do vesmírného průmyslu v rámci programu Ariane 6" je zmapování evropských organizací, které se zabývají vesmírným průmyslem a jejich vztahem k ČR. V části práce jsou ...
  • Porovnání vypočtených a dosahovaných výkonů při přistání 

   Author: Martin Krása; Supervisor: Valenta Viktor; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Znalost stanovení délky přistání je jednou ze základních pilířů předletové přípravy pilota. Za současného stavu je možné tyto výkonnostní charakteristiky u letounu Cessna 172S vypočítat z letové příručky, kde jsou hodnoty ...
  • Porovnání vypočtených a dosahovaných výkonů při vzletu 

   Author: Jakub Vyroubal; Supervisor: Valenta Viktor; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení rozdílů mezi publikovanou délkou vzletu získanou na základě údajů z letové příručky letounu a délkou vzletu dosahovanou v běžném provozu. Motivací k porovnání je fakt, že vypočtené délky ...
  • Použití přenosných zařízení pro SAR 

   Author: Dvořák Matěj; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Předmětem této bakalářské práce ?Použití přenosných zařízení pro SAR? je seznámení lidí s problémy lokalizace osob v extrémních situacích. Také prozkoumání možností, které nám nabízí dnešní moderní technologie a to v ...
  • Požadavky pro vznik handlingové společnosti 

   Author: David Žatečka; Supervisor: Matouš Štěpán; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce poskytuje ucelený pohled a informace o postupu pro úspěšné schválení žádosti o provozování odbavovacích služeb na letištích v České republice, které pomohou k zefektivnění takového procesu z pohledu žadatele. ...
  • Přeškolení pilotů na GNSS 

   Author: Topková Tereza; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá návrhem osnovy teoretické výuky GNSS pro kategorie průkazů způsobilosti pilotů VFR. Nejprve představuje jednotlivé průkazy způsobilosti pilota stanovené v Nařízení Komise (EU) č.1178/2011 a rozepisuje ...
  • Schvalovací proces postupů RNP AR na letiště Innsbruck pro TVS B737 

   Author: Stryk Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a zpracovat požadavky na schválení provozu požadované navigační výkonnosti vyžadující oprávnění na přiblížení na letiště v Innsbrucku pro českou leteckou společnost Travel Service, a. ...