Now showing items 26-45 of 49

  • Pomocné navigační systémy ve složkách IZS 

   Author: Karlíková Monika; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce " Pomocné navigační systémy ve složkách IZS " je zaměření na popis, aplikaci a využívání navigačních systémů v prostředí integrovaného záchranného systému, analýza finančních nákladů ...
  • Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a Australského Adelaide 

   Author: Šikolová Barbora; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Koukol Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání dopravní politiky hlavního města Prahy a australského Adelaide" je analýza obou měst a jejich srovnání, se zaměřením na systémy řízení v jednotlivých městech. Cílem je zjistit, jak se ...
  • Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy 

   Author: Pecinová Karolína; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy" je charakteristika jednotlivých specifik dispečerského řízení a následná analýza a komparace zvolených softwarů ...
  • Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

   Author: Hlubučková Kristýna; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Průša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...
  • Prověření koordinace vybraných křižovatek ve městech Uherské Hradiště a Kunovice 

   Author: Ulanovský Adam; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce analyzuje současnou dopravní situaci na křižovatkách ulic tř. Vítězství - Obchodní a tř. Maršála Malinovského - Solná cesta. Zabývá se zvýšením efektivnosti stávajícího systému řízení křižovatek a ...
  • Redukce vlivu stáří při řízení automobilu pomocí asistenčních systémů řidiče 

   Author: Lehet David; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Mashko Alina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce ?Redukce vlivu stáří při řízení pomocí asistenčních systémů řidiče? je nalezení vhodné skladby asistenčních systémů řidiče, které by dokázaly potlačit vliv stáří na řízení. Čtenář je v této práci ...
  • Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě 

   Author: Zaoral Štěpán; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Boyarkin Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem mé bakalářské práce ?Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě? je popsat a zjednodušit přístup k satelitním datům všem možným uživatelům, která jsou na ČVUT nově dostupné prostřednictvím ...
  • Rešerše používaných navigačních algoritmů v navigačních přístrojích 

   Author: Těthal Tomáš; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Vraštilová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě 

   Author: Čacký Lukáš; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ovlivňujících jejich ...
  • Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice 

   Author: Smrž Vojtěch; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří ...
  • Sledování zdravotního stavu pilotů během letu 

   Author: Ambrožová Irena; Supervisor: Svítek Miroslav; Opponent: Sýkora Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

   Author: Hajduk Petr; Supervisor: Koukol Milan; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...
  • Systém carsharingu elektroautomobilů-zjednodušený model pro Prahu 

   Author: Lapáčková Marta; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Testování elektrických akumulátorů s využitím konečného stavového automatu 

   Author: Antoš Jan; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Testování systému eCall v rámci projektu HeERO v ČR 

   Author: Tyll Adam; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Validace simulátorových experimentů za pomoci dat z reálných jízd 

   Author: Řeháková Anna; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Bělinová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vizualizace a simulace skupiny robotů v prostředí závodu TPCA Kolín 

   Author: Lorinc Matúš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Vliv reklamních poutačů na pozornost řidičů motorových vozidel 

   Author: Strušková Kamila; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě 

   Author: Červený Jan; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Ivan Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce "Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě" se zaměřuje na problematiku satelitních dat. Zabývá se vznikem dat pro produkt, jeho doručením na vzdálený počítač a následnými možnostmi jeho ...
  • Využití dopravní telematiky při řešení logistických problémů ve městech 

   Author: Müller Tadeáš; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Pomocí optimalizace je možné docílit větší efektivity provozu, snížení nákladů i celou koordinovanost firmy. Abychom mohli určitou sféru optimalizovat, je nutné podrobně poznat, jak stávající systém funguje. Po prozkoumání ...