Now showing items 6-25 of 49

  • Dobývání znalostí z dopravních databází 

   Author: Urbaniec Krzysztof Paweł; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Formát definice scénářů pro experimenty na vozidlových simulátorech 

   Author: Formanová Pavla; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generování geografické informační báze z dat plovoucích vozidel 

   Author: Štok Jakub; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Barnet Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá automatickým generováním nových geografických objektů z Floating Car Data (FCD). Z důvodu přiblížení tématiky a vysvětlení pojmu plovoucí vozidla jsou úvodní kapitoly věnovány systému GPS, GIS a samotným ...
  • Geologická studie vysokorychlostní trati 

   Author: Vandrovec Michal; Supervisor: Opava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Hardwarové řešení přístrojové desky bezmotorového letounu 

   Author: Šimík Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Jednotný elektronický odbavovací systém pro integrované dopravní systémy v ČR 

   Author: Bitter Aleš; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Langr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

   Author: Navrátilová Kristýna; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...
  • Možnosti využití GNSS systémů pro lokalizaci v letecké dopravě 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Multimediální, komunikační a navigační systémy ve vozidlech 

   Author: Vondra Leoš; Supervisor: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

   Author: Vránová Veronika; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...
  • Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

   Author: Šklebený Vít; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...
  • Nástroje a analýzy vývoje dostupnosti veřejné hromadné dopravy v časoprostoru 

   Author: Kroupar Václav; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Bitter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby analýzy dopravní obslužnosti a nástroji, kterými lze tyto analýzy provádět. Dále probírá možnosti její prezentace a vizualizace. Dále rozebírá samotnou tvorbu těchto systémů.
  • Návrh dopravního informačního systému pro hromadné parkovací objekty 

   Author: Krnáč Miroslav; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení s kategoriemi parkování, s druhy detektorů užívaných v parkovacích objektech a s ...
  • Návrh informačního systému pro železnici se zobrazovacím zařízením PRAGOTRON 

   Author: Matějů Miroslav; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh instrumentovaného vozidla pro výzkum chování řidičů v reálných podmínkách 

   Author: Doskočil Petr; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh řídicího systému pro ventilaci v silničních tunelech 

   Author: Gaydoš Vít; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Novák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Práce se zabývá systémem ventilace silničních tunelů. Je zaměřena na výpočty koncentrací emisí oxidu uhelnatého a opacity, jejich ředění, zabývá se také výpočtem rychlosti proudění vzduchu v tunelu. Hodnoty emisí a rychlosti ...
  • Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském Hradišti 

   Author: Hluska Pavel; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Zdeňek Maňásek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském hradišti sleduje současné trendy v oblasti řízení uzlu, analyzuje dostupné podklady a současné řízení křižovatky. Práce se snaží zefektivnit ...
  • Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

   Author: Vacek Jan; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...
  • Návrh systému pro automatickou klasifikaci dopravního proudu 

   Author: Kratochvilová Veronika; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Michek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   V této bakalářské práci je rozebrán teoretický základ k tématu klasifikace dopravního proudu a následně vytvořen vlastní myšlenkový návrh a implementován systém, který automaticky klasifikuje dopravní proud pomocí stupňů ...
  • Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

   Author: Belinger Jindřich; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Krajčíř Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...