Now showing items 42-61 of 68

  • Rozšířená numerická studie chování lanového svodidla 

   Author: Jelínková Martina; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Diplomová práce je zaměřena na studie chování lanových silničních svodidel zatížených nárazem osobního automobilu. V obecné části práce je uveden přehled používaných záchytných systému na pozemních komunikacích. Základní ...
  • Simulace droptestu motocyklové helmy 

   Author: Popl Jan; Supervisor: Jírová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Sledování změn základních mechanických vlastností termoplastického kompozitu-laminátu pro letecké konstrukce v průběhu únavového namáhání 

   Author: Sekyrová Klára; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Šperl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Software pro řízení strojů a experimentálních zařízení 

   Author: Rada Václav; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Richta Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Na Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT jsou prováděny experimenty pokročilými experimentálními metodami, což vyžaduje vývoj experimentálních zařízení vlastní výroby. Předložená práce se zabývá vývojem ...
  • Stanovení deformačního chování uměle vytvořených struktur pomocí pádové zkoušky 

   Author: Moos Tomáš; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Hlavní náplní bakalářské práce je úprava stávající pádové věže pro bezpečnější, spolehlivější, přesnější a komfortnější zjištění deformační odezvy testovaných vzorků. V rámci úprav je modifikován pádový mechanismus, ...
  • Stanovení tuhosti železničního spodku užitím MKP 

   Author: Fejfar Ladislav; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Strukturální a termální analýza MKP modelu hlavy válce motoru 

   Author: Zavrtálek Miroslav; Supervisor: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie napjatosti femuru s vnitřní osteosyntézou 

   Author: Kunášek Václav; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Studie napjatosti modifikované totální endoprotézy kyčelního kloubu (TEP) 

   Author: Svobodová Tereza; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí 

   Author: Čišecký Jakub; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Při dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené ...
  • Studie únosnosti železničního spodku vyztuženého geosyntetikem 

   Author: Mashehová Linda; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie vlivu vyztužení železničního spodku geosyntetikem na vlastnosti přímé železniční tratě 

   Author: Fejfar Ladislav; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium ochranných vlastností cyklistické přilby pomocí hybridní metody 

   Author: Kuciaková Petra; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou cyklistických přileb, včetně jejich vývoje, technologií zpracování, používaných materiálů a legislativy, kterou se řídí jejich testování. Hlavním cílem této práce je využití metody ...
  • Studium rozvoje plastické deformace vzorků plynovodních ocelí 

   Author: Žďárský Marek; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Vavřík Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tvorba výpočtového modelu cyklistické přilby pomocí 3D scanneru 

   Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat 

   Author: Hos Jiří; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Kostelecká Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco ...
  • Úprava SHPB pro pokročilé měření materiálů v dopravě 

   Author: Hudák Michael; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Bayer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Tato bakalárská práce "Úprava SHPB pro pokrocilé merené materiálu v doprave" realizuje dílcí prvky Delené Hopkinsonovy tyce (z ang. Split Hopkinson Pressure Bar - SHPB) a jejich modifikaci. Úcelem techto dílcích prvku je ...
  • Úvod do numerické studie interakce vozidlo-vozovka 

   Author: Gargulák Jan; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této studie je vytvoření numerického modelu vozidla, které je schopno se pohybovat po určitém podkladu, tedy vozovce. Účelem této simulace je tedy rozpohybování tohoto numerického modelu. Numerická analýza simulace ...
  • Vliv mimorovinného impaktu na únavovou životnost C/PPS kompozitů 

   Author: Petr Roman; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Šperl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

   Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...