Now showing items 1-20 of 64

   Subject
   3D scanner, 3D scanning, 3D model, 3D printer, reverse engineering, laser, geometry, cuboid [1]
   3D skener, 3D skenování, 3D model, 3D tiskárna, reverzní inženýrství, laser, geometrie, kvádr [1]
   ANSYS [1]
   Automation, hardness mapping, porous materials [1]
   Automatizace, měření povrchové tvrdosti, porézní materiály [1]
   auxetic structures, quasi-static testing, digital image correlation, Poisson's function, energy absorption capacity [1]
   auxetic structures,finite element method,re-entrant tetrakaidecahedron,uni-axial compression,quasi-static loading [1]
   auxetické struktury, kvazi-statické zkoušky, digitální korelace obrazu, Poissonova funkce, hustota deformační energie [1]
   carbon-fiber composite, digital image correlation, real time evaluation, Findley's model, creep [1]
   Charpy hammer, instrumented test, impact strength test, high-speed camera, digital image correlation [1]
   Charpyho kladivo, instrumentovaná zkouška, zkouška vrubové houževnatosti, rychloběžná kamera, digitální korelace obrazu [1]
   Chopped Fibre Composite, Image analysis, fibre orientation, SEM [1]
   CNC,controlling,LinuxCNC,Python Interface,Python,stepper motor [1]
   CNC,řízení,LinuxCNC,Python Interface,Python,krokový motor [1]
   computed tomography [1]
   configuration and controlling of experimental devices [1]
   control software [1]
   dělená Hopkinsonova tyč,tvarovač pulzu,parametrická studie,metodakonečných prvků,automatizace simulací [1]
   drop tower,instrumentation,deformation behaviour,Labview,metal foams [1]
   droptest, bicycle helmet, reverse engineering, numerical analysis, LS-DYNA, Pamcrash [1]