Now showing items 56-68 of 68

  • Tvorba výpočtového modelu cyklistické přilby pomocí 3D scanneru 

   Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Určování orientace vláken v krátkovláknových kompozitech analýzou obrazových dat 

   Author: Hos Jiří; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Kostelecká Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá určováním orientace vláken v krátkovláknových kompozitních materiálech za pomoci analýzy obrazových dat. Orientace vláken velkou měrou ovlivňuje vlastnosti kompozitních materiálů. Zatímco ...
  • Úprava SHPB pro pokročilé měření materiálů v dopravě 

   Author: Hudák Michael; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Bayer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Tato bakalárská práce "Úprava SHPB pro pokrocilé merené materiálu v doprave" realizuje dílcí prvky Delené Hopkinsonovy tyce (z ang. Split Hopkinson Pressure Bar - SHPB) a jejich modifikaci. Úcelem techto dílcích prvku je ...
  • Úvod do numerické studie interakce vozidlo-vozovka 

   Author: Gargulák Jan; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této studie je vytvoření numerického modelu vozidla, které je schopno se pohybovat po určitém podkladu, tedy vozovce. Účelem této simulace je tedy rozpohybování tohoto numerického modelu. Numerická analýza simulace ...
  • Vliv mimorovinného impaktu na únavovou životnost C/PPS kompozitů 

   Author: Petr Roman; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Šperl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

   Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...
  • Vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji 

   Author: Michael Hudák; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Rund Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Dynamické testování pokročilých materiálů s využitím vyspělých experimentálních metod vyžaduje vývoj dodatečných zařízení, která umožní proveditelnost těchto experimentů. Předmětem práce je návrh, realizace a ověření ...
  • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

   Author: Adorna Marcel; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Fischer Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
  • Výpočtová analýza stehenní kosti namáhané vnějším zatížením 

   Author: Kraemerová Zuzana; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtová studie napjatosti a deformace nárazníku s pěnovou výplní 

   Author: Drozd Michal; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výpočtová studie pádové zkoušky cyklistické přilby 

   Author: Krupička Ondřej; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtová studie vlivu podpražcové podložky na vlastnosti kolejové tratě 

   Author: Vittek Ján; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtové modelování chování pružné spony upevnění kolejnice 

   Author: Volf Tadeáš; Supervisor: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)