Now showing items 1-3 of 3

  • Ekonomika železniční dopravy z pohledu objednatele 

   Author: Kateřina Mašková; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením a porovnáním různých typů klíčování nákladů v železniční dopravě. V první části jsou uvedeny základní charakteristické prvky a dopravci působící v České republice. Následuje analýza ...
  • Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc 

   Author: Dominik Mazel; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této práce je dálková vlaková linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc spojující oblasti jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Pro řešené území je zpracována analýza dojížďkových vztahů a analýza dopravního řešení v ...
  • Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Baná Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné ...