Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace a normování práce profesionálních řidičů v silniční dopravě 

   Author: Thu Phuong Tranová; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Tichá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem diplomové práce je analýza trhu práce profesionálních řidičů, znormování práce řidičů a najít řešení, jak zvýšit poptávku o tuto profesi. V teoretické části jsou zmíněny pojmy související s normováním práce, pracovní ...