Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici 

   Author: Berlínský Jiří; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Diplomová práce "Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici" se zabývá možností přechodu ze stejnosměrné napájecí trakce na železnici na trakci střídavou. Po seznámení se současným stavem a uvedením do řešené problematiky ...