Now showing items 1-3 of 3

  • Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce 

   Author: Metelka Stanislav; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace ...
  • Možnosti využití elektromobility na vybraných linkách MHD v Chomutově a Jirkově 

   Author: Jan Smítka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Krtička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá novými možnostmi využití elektromobility na vybraných linkách městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově. První část tvoří výběr linek, na kterých by bylo vhodné elektromobilní koncept ...
  • Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze 

   Author: Hoblík David; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro ...