• Konstrukce kabelového svazku pro vůz s elektrickým pohonem 

   Autor: Hozdek Jiří; Vedoucí práce: Kadlecová Jana; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Únava jezdce na motocyklu jako prvek bezpečnosti 

   Autor: Chotěbor Petr; Vedoucí práce: Kadlecová Jana; Oponent práce: Janák Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kloubového výložníku minirypadla ve váhové kategorii 1,4 - 2,0 t 

   Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Voštová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh pérování zadní nápravy vozidla T 810 4x4 

   Autor: Tůma Michal; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Uhříček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečná přeprava živých zvířat 

   Autor: Chmelař Lubomír; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Civišová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatizace interní dopravy západek do laserovacích stanic 

   Autor: Kubelka Miroslav; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Riegr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní paliva a udržitelná energetika dopravy 

   Autor: Kučera Petr; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Říha Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravníky pro zabezbečení dodávek paliva v Teplárně Trmice 

   Autor: Štětka Marek; Vedoucí práce: Voštová Věra; Oponent práce: Jeřábek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Kompatibilita silničního a kolejového vozidla při nárazu 

   Autor: Vašíček Jiří; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
  • Simulátorový experiment zaměřený na detekci mikrospánků za volantem 

   Autor: Řeháková Anna; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Zajištění a uložení nákladu na vozidlech při přepravě po silnici 

   Autor: Janda Milan; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Simulace systému carsharingu elektromobilů ve velkých městech 

   Autor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Možnosti analýzy poklesu pozornosti řidičů 

   Autor: Strušková Kamila; Vedoucí práce: Novák Mirko; Oponent práce: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Ovládací prvky pro vozidlové simulátory 

   Autor: Verba Ivan; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Dopady elektrizace silniční dopravy na energetickou soustavu v ČR 

   Autor: Lukš Radovan; Vedoucí práce: Opava Jaroslav; Oponent práce: Polák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Úpravy přeplňovaných motorů a analýza jejich parametrů 

   Autor: Stránský Václav; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Kotek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Řízené systémy výhledu z vozidla a signalizace 

   Autor: Vašica Tomáš; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-27)
   Diplomová práce se zabývá definicí výhledu z vozidla a rešerší existujících zařízení a systémů pro osvětlení a světelnou signalizaci osobních vozidel. Popsány jsou pojmy jako bezpečnost, vidění nebo světlo. Práce obsahuje ...
  • Porovnání dynamických vlastností vozidel různých koncepcí 

   Autor: Zubák Jaromír; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá rešerší existujících koncepcí, speciálně pak pohonů všech kol osobních vozidel. Zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek práce je věnován vývoji, ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Autor: Suk Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...
  • Hlukové emise dopravního prostředku 

   Autor: Kubka Pavel; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Neubergová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat a podrobit analýze zdroje hlukových emisí u motorových vozidel. Úvod práce je zaměřen na popis emisí vznikajících při provozu vozidla. Hlukové emise jsou popsány od ...