Now showing items 9-28 of 32

  • Evaluační aplikace telematických performačních indikátorů v oblasti GNSS 

   Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Genetické algoritmy v dopravních úlohách 

   Author: Zatyková Jarmila; Supervisor: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace uživatele spektroskopií kůže v závislosti na umístění scanneru 

   Author: Červenka Vlastimil; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody sledování performačních identifikátorů v dopravní telematice 

   Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů 

   Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů ...
  • Návrh modelu emitence ID karet univerzity včetně možných aplikací 

   Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh na umístění biometrického snímače oční duhovky do osobního automobilu 

   Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor 

   Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré ...
  • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

   Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
  • Optimalizace nastavení parametrů modelu závodního vozu pomocí evolučních metod 

   Author: Miština Vít; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy 

   Author: Natálie Hinková; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy je analýza činnosti dispečera letecké dopravy a představení dostupných možností k optimalizaci jeho práce. Jedná se hlavně optimalizaci ...
  • Plánování cest pro potřeby logistické firmy 

   Author: Stambolidis Monika; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

   Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...
  • Rádiové přístupové sítě 

   Author: Zamrazil Tomáš; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů 

   Author: Irina Ogurtova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů“ je analýza dostupných otevřených datových zdrojů a jejich následně využití pro řešení problematiky parkování v Praze.
  • Softwarové řešení systému lokalizace mobilních robotů v průmyslu 

   Author: Brodský Jakub; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a redesign tramvajové soupravy 

   Author: Žolčák Jakub; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Pohl Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv umístění senzoru při biometrické autentizaci uživatele dle struktury žil 

   Author: Hamrle Daniel; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vývoj designu osobních automobilů a italská škola 

   Author: Balog Lukáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

   Author: Volf Radek; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...