Now showing items 1-20 of 48

  • Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze 

   Author: Radim Komenda; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Bakalářská práce „Využití genetických algoritmů ve shlukové analýze“ se zabývá rešerší v oblasti genetických algoritmů, shlukové analýzy a jejich synergií v oblasti zpracování dat. Dále také navrhuje způsob, jak využít ...
  • Analýza aplikace Opsboard od společnosti Nav Flight Services 

   Author: Semen Matiusovich; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce “Analýza aplikace OPS Board od společnosti NAV Flight Services” je analýza současného stavu aplikace a předložení návrhů na zlepšení, které mají za cíl optimalizovat uživatelské rozhraní, zlepšit ...
  • Systémy letadel a jejich provozní specifika 

   Author: Ekaterina Gaidamukha; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy letadel a jejich provozní specifiku. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o hlavních systémech letadel, jejich funkcích, interakcích a provozních nárocích. Práce také ...
  • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...
  • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

   Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
  • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

   Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...
  • Využití evolučních technik při učení umělých neuronových sítí 

   Author: Tereza Panská; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Využití evolučních technik při učení neuronových sítí“ je popis jednotlivých technik a jejich existujících aplikací při trénování neuronových sítí. Popis je zaměřen především na genetické algoritmy ...
  • Analýza možností zavedení internetu do letadel BA nově vznikající společnosti 

   Author: Martin Křešťák; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Bakalářská práce řeší problematiku zavedení internetu na palubu letadel pro soukromé lety. Je rozdělena na několik částí, přičemž úvodní se věnuje technickým výzvám spojeným s internetovým připojením v letectví a vysvětluje ...
  • Predikce dosažení význačných bodů v trajektorii letu 

   Author: Anu Bataa; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Hanton Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikací pravděpodobnostního statistického modelu a modelu neuronových sítí na prostorová data pro predikce času, ve kterém letadlo dosáhne zadaných významných bodů na své trajektorii, ...
  • Zavedení přiblížení GLS do postupů společnosti Smartwings, a.s. 

   Author: Marek Musil; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Malík Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Hlavním tématem této práce je GBAS Landing System (GLS), a to především jeho implementace do provozních postupů B737 MAX u tuzemského největšího leteckého dopravce. Aby mohla být pochopena důležitost tohoto systému, je ...
  • Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 

   Author: Pavel Mašinda; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního ...
  • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

   Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
  • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

   Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
  • Využití letových dat pro aplikaci zobrazující aktuální polohu a tratě letů 

   Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kekula František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL) bola zvolená za sieťového manažéra (NM), pričom sa na najvyššej možnej úrovni snaží dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými subjektami podieľajúcimi ...
  • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

   Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
  • Využití pokročilých technologií při doručování kusových zásilek ve městech 

   Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Skoták Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je analýza současných způsobů doručování kusových zásilek ve městech a následná analýza možnosti využití moderních technologií, které by se daly implementovat do procesu doručování. Kromě technologického ...
  • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
  • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

   Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...
  • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

   Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
  • Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů 

   Author: Irina Ogurtova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů“ je analýza dostupných otevřených datových zdrojů a jejich následně využití pro řešení problematiky parkování v Praze.