Now showing items 12-31 of 48

  • Design silniční křižovatky 

   Author: Volek Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Evaluační aplikace telematických performačních indikátorů v oblasti GNSS 

   Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Genetické algoritmy v dopravních úlohách 

   Author: Zatyková Jarmila; Supervisor: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace uživatele spektroskopií kůže v závislosti na umístění scanneru 

   Author: Červenka Vlastimil; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

   Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
  • Metody sledování performačních identifikátorů v dopravní telematice 

   Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů 

   Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů ...
  • Návrh modelu emitence ID karet univerzity včetně možných aplikací 

   Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh na umístění biometrického snímače oční duhovky do osobního automobilu 

   Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor 

   Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré ...
  • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

   Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
  • Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice 

   Author: Elizaveta Rudakova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování ...
  • Optimalizace nastavení parametrů modelu závodního vozu pomocí evolučních metod 

   Author: Miština Vít; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy 

   Author: Natálie Hinková; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce Optimalizace provozních postupů dispečera letecké dopravy je analýza činnosti dispečera letecké dopravy a představení dostupných možností k optimalizaci jeho práce. Jedná se hlavně optimalizaci ...
  • Plánování cest pro potřeby logistické firmy 

   Author: Stambolidis Monika; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

   Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...
  • Predikce dosažení význačných bodů v trajektorii letu 

   Author: Anu Bataa; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Hanton Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou aplikací pravděpodobnostního statistického modelu a modelu neuronových sítí na prostorová data pro predikce času, ve kterém letadlo dosáhne zadaných významných bodů na své trajektorii, ...
  • Rádiové přístupové sítě 

   Author: Zamrazil Tomáš; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů 

   Author: Irina Ogurtova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů“ je analýza dostupných otevřených datových zdrojů a jejich následně využití pro řešení problematiky parkování v Praze.
  • Softwarové řešení systému lokalizace mobilních robotů v průmyslu 

   Author: Brodský Jakub; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)