Now showing items 35-38 of 38

    • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

      Author: Svejkovský Petr; Supervisor: Veselá Milada
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

      Author: Štěrba Miroslav; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
      Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
    • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

      Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
      Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
    • Způsoby dosažení požadovaných parametrů v kritických systémech 

      Author: Riegerová Renáta; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Suffner Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)