Now showing items 23-38 of 38

  • Plánování cest pro potřeby logistické firmy 

   Author: Stambolidis Monika; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat 

   Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Malý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cílem bakalářské práce „Posouzení využití V2X technologií jako vhodného zdroje dopravních dat“ je analyzovat, zda V2X technologie mohou poskytnout větší, či alespoň srovnatelné množství základních dopravních veličin oproti ...
  • Rádiové přístupové sítě 

   Author: Zamrazil Tomáš; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů 

   Author: Irina Ogurtova; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu v Praze s využitím analýzy datových zdrojů“ je analýza dostupných otevřených datových zdrojů a jejich následně využití pro řešení problematiky parkování v Praze.
  • Softwarové řešení systému lokalizace mobilních robotů v průmyslu 

   Author: Brodský Jakub; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace a redesign tramvajové soupravy 

   Author: Žolčák Jakub; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Pohl Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv umístění senzoru při biometrické autentizaci uživatele dle struktury žil 

   Author: Hamrle Daniel; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití letových dat pro aplikaci zobrazující aktuální polohu a tratě letů 

   Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kekula František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej prevádzky (EUROCONTROL) bola zvolená za sieťového manažéra (NM), pričom sa na najvyššej možnej úrovni snaží dosiahnuť vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými subjektami podieľajúcimi ...
  • Využití pokročilých technologií při doručování kusových zásilek ve městech 

   Author: Petr Ondomiši; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Skoták Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je analýza současných způsobů doručování kusových zásilek ve městech a následná analýza možnosti využití moderních technologií, které by se daly implementovat do procesu doručování. Kromě technologického ...
  • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

   Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
  • Vývoj designu osobních automobilů a italská škola 

   Author: Balog Lukáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

   Author: Volf Radek; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...
  • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

   Author: Svejkovský Petr; Supervisor: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

   Author: Štěrba Miroslav; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
  • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
  • Způsoby dosažení požadovaných parametrů v kritických systémech 

   Author: Riegerová Renáta; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Suffner Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)