Now showing items 1-20 of 45

  • Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií 

   Author: Mlada Michal; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. ...
  • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

   Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
  • Analýza bezpečnostního programu leteckého dopravce 

   Author: Pavel Mašinda; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Richtárová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečnostního plánu leteckého dopravce a s tím související analýza rizik pro letadlo a jeho pasažéry a vytvoření databáze rizikových oblastí, která může sloužit jako příloha bezpečnostního ...
  • Analýza KPI u kooperativních systémů a jejich aplikace na projekt C-ROADS 

   Author: Sejkora Vojtěch; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou KPI u kooperativních dopravních systémů a návrhem KPI pro projekt C-ROADS. První část je věnována popisu těchto systémů, jejich částem, přenosovým technologiím a možnostem využití. ...
  • Analýza možností zavedení internetu do letadel BA nově vznikající společnosti 

   Author: Martin Křešťák; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Bakalářská práce řeší problematiku zavedení internetu na palubu letadel pro soukromé lety. Je rozdělena na několik částí, přičemž úvodní se věnuje technickým výzvám spojeným s internetovým připojením v letectví a vysvětluje ...
  • Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví 

   Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, ...
  • Analýza vlivu mobility uživatelů na kvalitu bezdrátové sítě 

   Author: Čech Lukáš; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Aproximace signálů s využitím evolučních technik 

   Author: Barnet Zdeněk; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Architektonický návrh okružní křižovatky v Mladé Boleslavi 

   Author: Havlík Tomáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Bezdrátové sítě podle IEEE 

   Author: Horák Matyáš; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Design silniční křižovatky 

   Author: Volek Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Evaluační aplikace telematických performačních indikátorů v oblasti GNSS 

   Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Genetické algoritmy v dopravních úlohách 

   Author: Zatyková Jarmila; Supervisor: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Identifikace uživatele spektroskopií kůže v závislosti na umístění scanneru 

   Author: Červenka Vlastimil; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační systém pro evidenci železničních přejezdů 

   Author: Adam Vilímek; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Železniční přejezdy jsou riziková místa s častým výskytem mimořádných událostí, které nezřídka končí těžkými zraněními, někdy i smrtí. Mezi oběťmi takových nehod mohou ve velmi vážných případech být i cestující nebo členové ...
  • Metody sledování performačních identifikátorů v dopravní telematice 

   Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh metodiky pro testování UX / HMI kooperativních systémů 

   Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout metodiku pro testování UX / HMI kooperativních systémů. Práce se v první části zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů ...
  • Návrh modelu emitence ID karet univerzity včetně možných aplikací 

   Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh na umístění biometrického snímače oční duhovky do osobního automobilu 

   Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor 

   Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré ...