Now showing items 37-45 of 45

  • Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince 

   Author: Yauhen Asanovich; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Výběr vhodné databáze pro aplikaci Zdravotní péče pro cizince“ je analyzovat a povrchně popsat proces vytváření webových aplikací, zvážit stávající typy databázi, včetně relačních a nerelačních, ...
  • Vývoj designu osobních automobilů a italská škola 

   Author: Balog Lukáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

   Author: Volf Radek; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...
  • Zabezpečení přenosu signálů v přístupových sítích 

   Author: Svejkovský Petr; Supervisor: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

   Author: Štěrba Miroslav; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
  • Zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se věnuje zavedení e-learningového systému pro teoretický výcvik FDL/DLD. Výstupem práce je vytvoření databáze otázek a metodiky pro testování dispečerů letecké dopravy a na základě analýzy je proveden ...
  • Zavedení přiblížení GLS do postupů společnosti Smartwings, a.s. 

   Author: Marek Musil; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Malík Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Hlavním tématem této práce je GBAS Landing System (GLS), a to především jeho implementace do provozních postupů B737 MAX u tuzemského největšího leteckého dopravce. Aby mohla být pochopena důležitost tohoto systému, je ...
  • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

   Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...
  • Způsoby dosažení požadovaných parametrů v kritických systémech 

   Author: Riegerová Renáta; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Suffner Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)