Now showing items 20-39 of 50

    • PLOVOUCÍ SOUSEDSTVÍ 

      Author: Jezdinský Martin; Supervisor: Hanson Iv. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
    • POLYFUNKČNÍ BLOK PRAHA FLORENC 

      Author: Nguyen Huong Jaroslava; Supervisor: Hanson Iv. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
    • POTOK MODLA - ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU 

      Author: Prostředníková Monika; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

      Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
      Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...
    • PŘEKRAČOVÁNÍ BARIÉR: VÝCHODNÍ OKRAJ HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY 

      Author: Krmelová Zuzana; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
    • PŘEMĚNA ROHANSKÉHO NÁBŘEŽÍ - ŽIVOT U ŘEKY 

      Author: Sedláková Kristýna; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
    • REGENERACE KRAJINY 

      Author: Latura Stoklas Filip; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • REGENERACE MĚSTA MAŘÍŽ 

      Author: Györeová Katarína; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY 

      Author: Jedličková Zuzana; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Med Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
      Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu metra a propojení ...
    • REGENERAČNÍ PRVEK 

      Author: Bilšáková Slavomíra; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • RESEARCH INSTITUTE OF FILM AND SOUND 

      Author: Nišavić Sara; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: DeLave S Paul
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Prostor a místo patří k základním konceptům v architektuře. Tento výzkum představil rozšíření prostoru, což umožňuje integraci v místě. Hraniční prostor je systém abstraktních mental-spatial fenoménů nestabilního, nestálého, ...
    • REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN ČTYŘI DVORY V Č.BUDĚJOVICÍCH 

      Author: Vyhlídka Daniel; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • REVITALIZACE KRÁSNÉHO BŘEZNA V ÚSTÍ NAD LABEM 

      Author: Mikolášková Barbora; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • REVITALIZACE LOKÁLNÍHO CENTRA STRAŠNICKÁ 

      Author: Štolba Petr; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
    • REVITALIZACE MĚSTA MILOVICE 

      Author: Kašpar Milan; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
    • REVITALIZACE PRAŽSKÉ ČTVRTĚ NUSLÍ 

      Author: Khamidulina Irina; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
    • REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU TÁBOR 

      Author: Loskot Matouš; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Kraus Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
      Předmětem diplomové práce je revitalizace přednádražního prostoru v Táboře. Cílem práce je návrh možného urbanistického řešení včetně vhodných úprav veřejného prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, kde se propojují ...
    • REVITALIZAČNÍ STRATEGIE MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC A OKOLNÍ KRAJINY 

      Author: Krejcarová Blanka; Supervisor: Hanson IV. Henry
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • ROZVOJ CENTRA MĚSTA PLZNĚ 

      Author: Vítovcová Hana; Supervisor: Maier Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
    • ROZVOJ MIKROREGIONU LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 

      Author: Brejška Václav; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Reakce struktury osídlení na vstup nové kapacitní dopravní infrastruktury (železnice) v prostoru mezi dvěma významnými centry. Transit oriented development.