Now showing items 1-20 of 60

  • TEPLICKÉ POTOKY 

   Author: Lenka Kovářová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Pavlovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá obnovou dvou potoků na území města Teplice – Bystřice a Sviního potoka. V uplynulém století došlo k zakrytí jejich koryt, neboť byla vnímána jako prvek obtěžující a omezující rozvoj města. Návrh ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • SMRŠŤUJÍCÍ SE TRUTNOV 

   Author: Tomáš Lajský; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Gogolák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Návrh diplomové práce na příkladu města Trutnova, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, aplikuje plánovací a urbanistické přístupy, kterými je možné čelit a předcházet negativním důsledkům depopulačních trendů ve městě. ...
  • ADAPTÁCIA PRAHY 7 NA ZMENU KLIMY 

   Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Maceková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zaobírá opatřeními, způsoby a principy adaptace měst na změnu klimatu. Práce představuje důvody adaptace a definuje způsoby a principy adaptace. Cílem práce je analyzovat území městské části Prahy 7 a ...
  • RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA A ROZVOJ RAJECKEJ DOLINY 

   Author: Barbora Grísová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kováč Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Práca navrhuje Rajeckú cyklomagistrálu a rozvoj Rajeckej doliny, ktorý so sebou nová infraštruktúra prinesie. Dôraz je kladený na využitie prírodného a kultúrno-historického potenciálu Rajeckej doliny. Urbanistické a ...
  • REVITALIZACE TŘÍDY BUDOVATELŮ VE MĚSTĚ MOST 

   Author: Branislav Kožej; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Králová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Predmetom diplomovej práce je návrh verejného priestranstva triedy Budovateľov v meste Most, ktorý sa na triede od svojho vzniku v druhej polovici dvadsiateho storočia nezmenil, a v súčasnosti už nespĺňa požiadavky na ...
  • PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY - REGENERACE VRŠOVICKÉ ULICE 

   Author: Ivan Kašík; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Vojtík Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce v rámci analytické části zkoumá vlivy působící na veřejný prostor vybrané pražské městské třídy. Tato městská třída začíná na Karlově náměstí a končí křižovatkou s ulicí Úvalská. Výběrem úseku městské třídy ...
  • ÚZEMNÍ DOPADY TRATĚ RYCHLÉHO SPOJENÍ 

   Author: Jan Bittner; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce v rámci analytické části zkoumá potenciály rozvoje v návaznosti na nácestné stanice na VRT Praha – Brno. V návrhové části je navržena podoba územních změn v okolí tří plánovaných stanic v rozdílných územních podmínkách: ...
  • REHABILITACE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ 

   Author: Vojtěch Sigl; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Štefek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma práce je nalezení vhodného využití pro Žižkovy kasárny v Hradci Králové, v současnosti stále patřící Armádě České republiky, které by plně využilo potenciál této výjimečné stavby a jejího dvora k rozvoji města i budovy ...
  • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

   Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
  • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

   Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...
  • KONCEPCE ROZVOJE BRATISLAVSKÝCH BŘEHŮ 

   Author: Patrik Ölvecký; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Pauliniová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Témou diplomovej práce je tvorba súvislého koncepčného dokumentu zameraného na predefinovanie jednotlivých úsekov bratislavského nábrežia. Koncepcia formou analýz a základných téz predstavuje najvýznamnejšie faktory tohto ...
  • STUDIE ROZVOJE - HUMPOLEC 

   Author: Anna Zikmundová; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá vazbami týkajícími se prostorového uspořádání a rekreace v mikroregionu Humpolecko, ze kterých je zřejmé dominantní postavení města Humpolec. Samotný rozvoj města práce chápe především jako příležitost k ...
  • IMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDREN 

   Author: Ćulafić Bojana; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: Doležalová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se soustředí na prozkoumání prostoru které posiluje existenční zkušenost, unikátní a rozlišovací aspekty prostředí. Dále také vyhodnocuje roli architekturi a klade důraz na rámování segmentů prostředí ...
  • EUROPEAN PEACE FORUM AND CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION/RECONCILIATION 

   Author: Beer Nathan; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: Sýs Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Evropské mírové fórum a Centrum Konfliktů je účelně navržený komplex pro usnadnění usmiřování. Tato myšlenka má kořeny v Evropských konfliktech a obzvláště několika viditelných konfliktů mezi Čechy a jejich sousedy (například ...
  • INTEGRATED DAYLIGHTING DESIGN ON CZECH FLORAL CONSERVATORY 

   Author: Afandiyev Rafail; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: Kumble Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   We know that appropriate light during the day is critical in maintaining the key aspects of our overall health. Life on earth depends on the light which comes from the sun. This project explores both the qualitative and ...
  • RESEARCH INSTITUTE OF FILM AND SOUND 

   Author: Nišavić Sara; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: DeLave S Paul
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Prostor a místo patří k základním konceptům v architektuře. Tento výzkum představil rozšíření prostoru, což umožňuje integraci v místě. Hraniční prostor je systém abstraktních mental-spatial fenoménů nestabilního, nestálého, ...
  • SMRŠŤUJÍCÍ SE MĚSTA 

   Author: Rejnuš Petr; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Topolovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce stanovuje pro smršťující se město Lanškroun a jeho mikroregion takovou koncepci, která přispívá k adaptaci města na důsledky smršťování, která městu poskytne příznivou kondici pro budoucí rozvojové příležitosti a ...
  • ROZVOJ MIKROREGIONU LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 

   Author: Brejška Václav; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Reakce struktury osídlení na vstup nové kapacitní dopravní infrastruktury (železnice) v prostoru mezi dvěma významnými centry. Transit oriented development.