Now showing items 1-20 of 65

  • Žatec: Reclaiming the River plain in relation with the Historic Core 

   Author: Esra Akgün Kulin; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Ekegren Mikael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   The objective of the project is to propose the vision and concept of urban transformation of the Ohre river plain into a well structured and equipped area for the locals of Žatec, while creating clear connections to the ...
  • KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 

   Author: Victoria Cheremnykh; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Klabík Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá koncepcí rozvoje města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, konkretně vzájemnou integrací obou částí dvojměstí. Návrh zlepšuje dnešní podmínky provozu území a vytváří atraktivní místo k životu. ...
  • REVITALIZACE SOKOLOVA 

   Author: Karolína Čechová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kaválková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá urbanistickým řešením Sokolova vzhledem ke kontextu ukončování povrchové těžby a revitalizaci přilehlé krajiny. Výsledkem práce je vize a koncepční řešení širšího území a konkrétní urbanistický ...
  • MLADOBOLESLAVSKÉ PODHRADÍ: VYUŽITÍ POTENCIÁLU VNITŘNÍ PERIFERIE MĚSTA 

   Author: Tereza Trejtnarová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Zavadil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Město Mladá Boleslav leží na soutoku řeky Jizery a říčky Klenice. Jeho historické jádro se nachází na skalním ostrohu nad soutokem těchto řek. Zástavba mezi historickým jádrem a řekami byla během dlouhé historie města ...
  • PLZEŇSKÉ MOSTY 

   Author: Dominika Aulická; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Králová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout urbanistické řešení zlepšení vzájemného propojení dvou řekou oddělených městských částí - Slovan a Bor. Toto propojení má potenciál vzájemně integrovat a oživit dvě dotčená centra a ...
  • TEPLICKÉ POTOKY 

   Author: Lenka Kovářová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Pavlovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá obnovou dvou potoků na území města Teplice – Bystřice a Sviního potoka. V uplynulém století došlo k zakrytí jejich koryt, neboť byla vnímána jako prvek obtěžující a omezující rozvoj města. Návrh ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • Walfdorská škola pro sousedství Bulovka 

   Author: Beyza Uzun; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Doleželová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Na celostátní úrovni jsme začali více slýchat o odklonu od standardizovaného testování a příliš brzkých, pod vysokým tlakem akademiků, výhodách kratšího času stráveného na obrazovce a více hraní venku a důležitosti ruční ...
  • SMRŠŤUJÍCÍ SE TRUTNOV 

   Author: Tomáš Lajský; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Gogolák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Návrh diplomové práce na příkladu města Trutnova, kde dlouhodobě klesá počet obyvatel, aplikuje plánovací a urbanistické přístupy, kterými je možné čelit a předcházet negativním důsledkům depopulačních trendů ve městě. ...
  • ADAPTÁCIA PRAHY 7 NA ZMENU KLIMY 

   Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Maceková Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zaobírá opatřeními, způsoby a principy adaptace měst na změnu klimatu. Práce představuje důvody adaptace a definuje způsoby a principy adaptace. Cílem práce je analyzovat území městské části Prahy 7 a ...
  • RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA A ROZVOJ RAJECKEJ DOLINY 

   Author: Barbora Grísová; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Kováč Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Práca navrhuje Rajeckú cyklomagistrálu a rozvoj Rajeckej doliny, ktorý so sebou nová infraštruktúra prinesie. Dôraz je kladený na využitie prírodného a kultúrno-historického potenciálu Rajeckej doliny. Urbanistické a ...
  • REVITALIZACE TŘÍDY BUDOVATELŮ VE MĚSTĚ MOST 

   Author: Branislav Kožej; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Králová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Predmetom diplomovej práce je návrh verejného priestranstva triedy Budovateľov v meste Most, ktorý sa na triede od svojho vzniku v druhej polovici dvadsiateho storočia nezmenil, a v súčasnosti už nespĺňa požiadavky na ...
  • PRAŽSKÉ MĚSTSKÉ TŘÍDY - REGENERACE VRŠOVICKÉ ULICE 

   Author: Ivan Kašík; Supervisor: Šindlerová Veronika; Opponent: Vojtík Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce v rámci analytické části zkoumá vlivy působící na veřejný prostor vybrané pražské městské třídy. Tato městská třída začíná na Karlově náměstí a končí křižovatkou s ulicí Úvalská. Výběrem úseku městské třídy ...
  • ÚZEMNÍ DOPADY TRATĚ RYCHLÉHO SPOJENÍ 

   Author: Jan Bittner; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce v rámci analytické části zkoumá potenciály rozvoje v návaznosti na nácestné stanice na VRT Praha – Brno. V návrhové části je navržena podoba územních změn v okolí tří plánovaných stanic v rozdílných územních podmínkách: ...
  • REHABILITACE ŽIŽKOVÝCH KASÁREN V HRADCI KRÁLOVÉ 

   Author: Vojtěch Sigl; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Štefek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Téma práce je nalezení vhodného využití pro Žižkovy kasárny v Hradci Králové, v současnosti stále patřící Armádě České republiky, které by plně využilo potenciál této výjimečné stavby a jejího dvora k rozvoji města i budovy ...
  • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

   Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
  • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

   Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...
  • KONCEPCE ROZVOJE BRATISLAVSKÝCH BŘEHŮ 

   Author: Patrik Ölvecký; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Pauliniová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Témou diplomovej práce je tvorba súvislého koncepčného dokumentu zameraného na predefinovanie jednotlivých úsekov bratislavského nábrežia. Koncepcia formou analýz a základných téz predstavuje najvýznamnejšie faktory tohto ...
  • STUDIE ROZVOJE - HUMPOLEC 

   Author: Anna Zikmundová; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá vazbami týkajícími se prostorového uspořádání a rekreace v mikroregionu Humpolecko, ze kterých je zřejmé dominantní postavení města Humpolec. Samotný rozvoj města práce chápe především jako příležitost k ...
  • IMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDREN 

   Author: Ćulafić Bojana; Supervisor: Hanson Henry William Andrew; Opponent: Doležalová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se soustředí na prozkoumání prostoru které posiluje existenční zkušenost, unikátní a rozlišovací aspekty prostředí. Dále také vyhodnocuje roli architekturi a klade důraz na rámování segmentů prostředí ...