Now showing items 1-20 of 20

   Subject
   architektura,Příroda,Krajina,Usmíření,Mír,Světový mír,Řešení,Řešení konfliktů,Aula,Architektura usmíření,Usmíření pomocí architektury [1]
   arhitecture,nature,landscape,reconcilation,peace,world peace,resolution,conflict resolution,assembly hall,reconciliation in architecture,resolution through architecture [1]
   conception, developement, metro D, centrum Krč, urban design, planning, strategy, contemporary city, city of short distances [1]
   Conservatory,Public space,City-Garden relationship,Landscape,Sustainability,Passive climate control techniques,Diagrid system [1]
   Exposition,Culture,cinema,interaction,integration,open theatre,research institute,framed view,peninsula [1]
   Expozice,kultura,kino,interakce,integrace,otevřené divadlo,výzkumný ústav,rámovaný pohled,poloostrov [1]
   koncepce, rozvoj, metro D, centrum Krč, urbanismus, plánování, strategie, současné město, město krátkých vzdáleností [1]
   Mařiž Centre for the Past and Future [1]
   Mařiž Centrum pro Minulost a Budoucnost [1]
   Metro, Prague, Libuš, Nové Dvory, people, local center, axis, transport, accessibility, structure [1]
   Metro, Praha, vnější město, Libuš, Nové Dvory, lidé, lokální centrum, osa, doprava, dostupnost, struktura [1]
   město,suburbanizace,krajina,železniční trať [1]
   nádraží,urbanismus,rozvojové území,železnice,autobusové nádraží,veřejný prostor,park,vlak [1]
   railway,station,bus,urbanism,public space,development,greenery [1]
   senses,interaction,child,Unique aspects of the environment,education,spirit of place,frame [1]
   SHRINKING CITIES,microregion,Lanškroun,concept,socio-economic macroprocesse [1]
   Skleník,veřejný prostor,vztah mezi městem a zahradou,krajina,udržitelnost,pasivní kontrolní techniky klimatu,systém Diagrid [1]
   smršťující se města,mikroregion,Lanškroun,koncepce,sociálně ekonomické makroprocesy [1]
   smysly,interakce,dítě,Unikátní aspekty životního prostředí,vzdělání,duch místa,rámovaný pohled [1]
   town suburb landscape train route [1]