Now showing items 10-29 of 50

  • KARLÍN - POLYFUNKČNÍ ROZVOJ 

   Author: Al-Razzaz Hanadi; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • KONCEPCE ROZVOJE BRATISLAVSKÝCH BŘEHŮ 

   Author: Patrik Ölvecký; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Pauliniová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Témou diplomovej práce je tvorba súvislého koncepčného dokumentu zameraného na predefinovanie jednotlivých úsekov bratislavského nábrežia. Koncepcia formou analýz a základných téz predstavuje najvýznamnejšie faktory tohto ...
  • KONCEPCE ROZVOJE MALÉHO MĚSTA - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 

   Author: Anežka Zákopčaníková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Gamanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce navrhuje koncepci kvalitativního rozvoje periferní oblasti v měřítku mikroregionu Třemšín a následně v jeho jádru, v Rožmitálu pod Třemšínem, tak, aby rozvoj reflektoval kulturně historický potenciál spojený s Jakubem ...
  • KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ PODÉL METRA D 

   Author: Kopp Lukáš; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Langerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Lze předpokládat, že s výstavbou linky metra D vzniknou v okolí některých stanic nová lokální centra vybavenosti. S přílivem lidí denně dojíždějících do stanic u těchto nových center tak dojde ke změnám v konkurenceschopnosti ...
  • KONVERZE MODŘANSKÝCH BROWNFIELDS 

   Author: Halenková Tereza; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • KONVERZE PIETTOVY PAPÍRNY V PLZNI 

   Author: Hánlová Tereza; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • NÁVRH OBJEKTU NA ÚZEMÍ VYSOČANY BROWNFIELD, ZALOŽENÝ NA PRINCIPU UDRŽITELNÉHO NAVRHOVÁNÍ 

   Author: Fišerová Michaela; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • NOVÉ VYUŽITÍ AREÁLU KASÁREN V TÁBOŘE 

   Author: Nesrovnalová Iveta; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • OBNOVA CENTRA MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM 

   Author: Zajíčková Veronika; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • OSTROV ŠTVANICE - KRAJINA PRO MĚSTO, PARK PRO LIDI 

   Author: Sekerová Markéta; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • PLOVOUCÍ SOUSEDSTVÍ 

   Author: Jezdinský Martin; Supervisor: Hanson Iv. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • POLYFUNKČNÍ BLOK PRAHA FLORENC 

   Author: Nguyen Huong Jaroslava; Supervisor: Hanson Iv. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • POTOK MODLA - ZLEPŠENÍ REKREAČNÍHO A EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU 

   Author: Prostředníková Monika; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • PRAHA POLYCENTRICKÁ 

   Author: Anna Vinklárková; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Centrum Prahy je přetíženo komerčními aktivitami a dopravou, v jiných částech města se naopak těchto aktivit nedostává. Přeměna Prahy v polycentrické město se proto jeví jako klíčová pro její udržitelný rozvoj. Diplomová ...
  • PŘEKRAČOVÁNÍ BARIÉR: VÝCHODNÍ OKRAJ HISTORICKÉHO JÁDRA PRAHY 

   Author: Krmelová Zuzana; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • PŘEMĚNA ROHANSKÉHO NÁBŘEŽÍ - ŽIVOT U ŘEKY 

   Author: Sedláková Kristýna; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • REGENERACE KRAJINY 

   Author: Latura Stoklas Filip; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • REGENERACE MĚSTA MAŘÍŽ 

   Author: Györeová Katarína; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY 

   Author: Jedličková Zuzana; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Med Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu metra a propojení ...
  • REGENERAČNÍ PRVEK 

   Author: Bilšáková Slavomíra; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)