Now showing items 40-50 of 50

  • SÍDLIŠTĚ V 21.STOLETÍ - NA PŘÍKLADU SÍDLIŠTĚ MODŘANY 

   Author: Pšeničková Kateřina; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • SLADĚNÍ ÚP S PŘÍRODNÍMI SYSTÉMY A ZÁSTAVBOU VRCHLABÍ 

   Author: Fišerová Alice; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • SMRŠŤUJÍCÍ SE MĚSTA 

   Author: Rejnuš Petr; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Topolovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce stanovuje pro smršťující se město Lanškroun a jeho mikroregion takovou koncepci, která přispívá k adaptaci města na důsledky smršťování, která městu poskytne příznivou kondici pro budoucí rozvojové příležitosti a ...
  • STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU "HÁJEK" 

   Author: Anděrová Anna; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • STUDIE ROZVOJE - HUMPOLEC 

   Author: Anna Zikmundová; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá vazbami týkajícími se prostorového uspořádání a rekreace v mikroregionu Humpolecko, ze kterých je zřejmé dominantní postavení města Humpolec. Samotný rozvoj města práce chápe především jako příležitost k ...
  • TIBA 2020 

   Author: Wachtl Oldřich; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • TRUTNOV:REVITALIZACE CENTRA MĚSTA 

   Author: Jirsová Kristýna; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • TRŽNICE ZDŮRAZŇUJÍCÍ UDRŽITELNOU BUDOUCNOST PRAHY 

   Author: Vrbková Zuzana; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • VEŘEJNÉ PROSTORY PALMOVKA 

   Author: Mezerová Marta; Supervisor: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • ZASAZENÍ A NÁVRH NOVÉHO MĚSTSKÉHO CENTRA - JESENICE U PRAHY 

   Author: Šefčík Pavel; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • ZNOVUNAVRŽENÍ ŽIHELSKÉHO NÁMĚSTÍ A NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNÝCH PROSTOR PODÉL ŽIHELSKÉHO POTOKA 

   Author: Orčíková Soňa; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)