Now showing items 3418-3437 of 3735

  • V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC 

   Author: Michaela Křižáková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Burian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Předmětem této práce je ucelení a posílení centra města Dobřichovice. Vytvoření hlavního náměstí s novou radnicí a jeho propojení s městskou rezervou- parcelou na níž vytvářím budovu multifunkčního sálu.
  • V LINII ŘEKY MORAVY 

   Author: Radka Smičková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Blažek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hlavním předmětem práce bylo prohloubení vztahu města Olomouce s řekou Moravou. Ověření a rozvinutí městatvorného potenciálu řeky vedlo k návrhu přetvoření jejích břehů. Komplexní návrh na sebe navazujících veřejných ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO 

   Author: Jakub Odstrčil; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Po rozsáhlých asanacích z dob minulého režimu je struktura kompaktního a rostlého města nevratně poškozena. Zatížená dopravní tepna procházející středem města neumožňuje dostatečné příčné provázání. Podél této hlavní osy ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE CENTRA 

   Author: Dufková Anna; Supervisor: Jehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • VARIABILNÍ DIVADELNÍ BUDOVA 

   Author: Militký Marcel; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Pleyer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové divadelní scény v Hradci Králové. Cílem je dát do rukou hradeckých divadelních souborů nové nástroje umožňující alternativní ztvárnění svých inscenací a zároveň je dostat k více ...
  • VARIABILNÍ ORGANIZÁTOR PROSTORU 

   Author: Bočková Dominika; Supervisor: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Variabilní organizer pro interier osobního automobilu 

   Author: Pražáková Kateřina; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • VÁGNÍ PRAHA 

   Author: Ludmila Haluzíková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Malíková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomní projekt se zabývá fenoménem vágních míst Prahy. Na vybraném úseku procházejícím různorodými urbanistickými typologiemi analyzuji pixelovou metodou a klasifikuji opomíjené, ztracené, neproduktivní místa. Mezery, ...
  • Včelařství 

   Author: Vojtěch Vydržel; Supervisor: Tvarůžek Martin; Opponent: Opletal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V reakci na současné trendy péče o životní prostředí a péče o zaměstnance jsem se rozhodl zabývat tvorbou včelího úlu, který by zapadal do firemního prostředí. Součástí projektu je navržení alternativní varianty medobraní ...
  • VČELÍ ÚL 

   Author: Zuzana Dvořáková; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Městský včelí úl má vyvolat zájem o chov včel ve městě a získat novou generaci včelařů. Úl je vytvořen dle biologických potřeb včel. Úlu Beetoo představuje návrat k tradičnímu včelaření za pomocí kombinace historizujících ...
  • VELESLAVÍN 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Kordík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá transformací vytypovaných ploch v rámci katastrálního území Veleslavín. Ty autor považuje za plochy, které svým charakterem nebo funkcí nezapadají do již stabilizované struktury města. Návrh tuto strukturu ...
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Feistner Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Ptáček Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELESLAVÍN - DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A REAKCE NA NOVOU STANICI METRA 

   Author: Hanus Tomáš; Supervisor: Kuzemenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELESLAVÍN - ZÁPADNÍ VSTUP DO MĚSTA PRAHY 

   Author: Ondřej Lebeda; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Řešené území v okolí Nádraží Veleslavín se nachází při západním okraji Prahy. Pro tuto lokalitu je typická její rozstříštěnost a komplikovaná prostupnost. Místo postrádá řád a tvář města. Cílem práce je tento řád a prostupnost ...
  • VELESLAVÍN - ZÁPADNÍ VSTUP DO MĚSTA PRAHY 

   Author: Ondřej Lebeda; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Řešené území v okolí Nádraží Veleslavín se nachází při západním okraji Prahy. Pro tuto lokalitu je typická její rozstříštěnost a komplikovaná prostupnost. Místo postrádá řád a tvář města. Cílem práce je tento řád a prostupnost ...
  • VELKOMĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE 

   Author: Goetz Ondřej; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • VELKOMĚSTSKÝ POLYFUNKČNÍ DŮM TĚŠNOV-FLORENC 

   Author: Gabriela Šolcová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem diplomové práce je regenerace místa Praha – Florenc. Projekt je řešen od konceptu, který vymezuje nový veřejný prostor, až po návrh polyfunkčního objektu umístěného nad stanicí metra Florenc.
  • VELKOSTATEK PETROVICE 

   Author: Fiala Ondřej; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velo design 

   Author: Vágner Marek; Supervisor: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)