Now showing items 1129-1148 of 3364

  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Author: Klauzová Petra; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Author: Osičková Iveta; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • KADAŇ - ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ 

   Author: Janoušek Radek; Supervisor: Šépka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Kampus Albertov - bydlení pro studenty 

   Author: Samek Pavel; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Košař František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Studentské bydlení je klíčovým prvkem pro kampus Albertov. Přináší do místa nový rozměr a to využívání kampusu studenty celodenně. Studentské koleje se nacházejí v přímé blízkosti bývalého městského opevnění. Koncept domu ...
  • Kampus Albertov - lázně 

   Author: Urbanová Martina; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Kamenický Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Budova bývalých parních lázní Na Slupi z roku 1931 od architekta Jana Jerolíma, je v současné době ve velmi špatném stavu. Projekt pracuje s návratem lázeňské tradice do Prahy a záchranou budovy ve stylu pozdní moderny.
  • Kampus Albertov - univerzitní knihovna 

   Author: Haj Abdová Sausan; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Nový Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
   Knihovna jako místo soustředění, knihovna jako centrum.
  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Karolína Urbánková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V úvodní části se diplomová práce zabývá hledáním ucelené koncepce dejvického kampusu vysokých škol. Na základě této koncepce vzniká návrh vědecko‐ výzkumného centra s vědeckou galerií. Celou novou strukturu pak dotváří ...
  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Žaneta Krutinová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové budovy ...
  • Kampus Lanškroun 

   Author: Eva Melichárková; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Navrhuji školní kampus s internátem pro studenty středních škol ve městě Lanškroun, který by měl nahradit stávající studentské ubytování. Řešená parcela se nachází v klidné lokalitě v severní okrajové části města. V okolí ...
  • Kampus plus 

   Author: Tair Bekishev; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o bytový dům, který je součastí souboru tří identických bytových staveb, nachazejících se na centrální ose kampusu naproti Strahovskému stadionu. Budova má 4 nadzemních podlaží a jedno podzemní. Podzemní podlaží ...
  • Kampus plus 

   Author: Anastasia Kruch; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je administrativní budova, která se nachází v Praze, Strahov. Budovu tvoří dvě nezavislé na sobě části : třipatrová dlouhá budova kolejů a sedmipartová věž kanceláří. Káždá budova má dva podzemních ...
  • Kampus plus 

   Author: Yekaterina Kaidalova; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhuji novou výstavbu v oblastí počítačových věd na Strahově - Výzkumné centrum uměle inteligence a strojového učení. Budoucí rozvoj těchto inovativních a pro univerzitu strategických aktivit potřebují nové prostory a kapacity.
  • Kampus plus 

   Author: Anastasiia Popova; Supervisor: Kordovský Petr; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhuji výzkumné centrum umělé inteligence v Praze 6 na Strahově. Mojí snahou je vybudovat nový prostor pro výzkum a vědu, a zároveň obohatit a oživit současný stav studentského areálu, v němž se navržená budova nachází.
  • Kampus, Lanškroun 

   Author: Kristina Vorobyeva; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Bittner Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Projekt se zabývá řešením zázemí pro studenty střední zemědělské školy města Lanškroun. Hmota objektu se skládá z čtyř části a jednoho samostatně stojícího bloku naproti. Budova nabízí možnost ubytování pro více než 200 ...
  • Kanceláře a byty, Český ráj 

   Author: Denisa Dejdarová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním ...
  • Kanceláře, Děčín 

   Author: Zoltán Veres; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lakatoš Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Návrh řeší zanedbaný prostor vedle budovy ČVUT v Děčíně. Půdorysný tvar je dán okolní zástavbou. V přízemí jsou pronajímatelné prostory a bufet, patra mají čistě administrativní funkci.
  • Kancelářská budova, Vítězné náměstí, Dejvice 

   Author: Musil Tomáš; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pappová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Předmětem mé bakalářské práce je kancelářská budova na Vítězném náměstí v Praze. Budova respektuje Engelův plán a přebírá prvky z okolních budov. Sleduje stejné vertikální dělení uliční fasády římsami. Budova je uprostřed ...
  • Kancelářské osvětlení 

   Author: Šandová Martina; Supervisor: Šulc René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • KARLÍN - POLYFUNKČNÍ ROZVOJ 

   Author: Al-Razzaz Hanadi; Supervisor: Hanson IV. Henry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Karlín industriál 

   Author: Korbeliusová Markéta; Supervisor: Kolařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)