Now showing items 957-976 of 3364

  • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

   Author: Fišera Jakub; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý.
  • HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT 

   Author: Fišera Jakub; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky. Projekt je umístěn v Egyptské oáze Siwa, kde slouží jako záchytný bod důležité křižovatce Saharských cest. Hlavní Objekt vytváří s okolní krajinou ...
  • HANGÁR PRO VZDUCHOLOĎ 

   Author: Vojtěch Rudorfer; Supervisor: Baum Mirko; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Návrh specifické typologie - hangáru pro vzducholoď ve specifických podmínkách - na nejseverněji položené stále obydlené výzkumné stanici Ny-Alesund na norských Špicberkách se řídí specifickými kriterii. Prefabrikace, ...
  • HAPTICKÁ POMŮCKA PRO ELIMINACI STRESU (SPOLUPRÁCE S FEL) 

   Author: Pražáková Kateřina; Supervisor: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • HASIČSKÁ STANICE V HOLEŠOVICÍCH 

   Author: Mosieienkov Eduard; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Ferrer Escayola Adriano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové hasičské stanice na místě stavájíci stanice. Cílem práce je vytvořit projekt stanice, která nejen splňuje technické požadavky na moderní hasičskou stanice, ale i doplňuje městskou zástavbu.
  • HASIČSKÁ STANICE VADUZ 

   Author: Šimon Kos; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Dworzak Hugo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Architektonická studie novostavby hasičské stanice dobrovolných hasičů v obci Vaduz v Lichtenštejnsku. Cílem analytické části bylo pochopit výkon hasičství v kontextu srovnání jeho fungování v České republice a v ...
  • HASIČSKÁ STANICE VADUZ 

   Author: Kornélia Faklová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Opočenský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem práce je projekt nové hasičské stanice v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu a vychází z reálného záměru místní samosprávy, který je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže. Návrh pracuje se specifickým ...
  • HASIČSKÁ STANICE VADUZ 

   Author: Lukáš Rehberger; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Dworzak Hugo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem práce je projekt nové hasičské stanice v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu a vychází z reálného záměru místní samosprávy, který je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže. Návrh pracuje se specifickým ...
  • HASIČSKÁ STANICE VADUZ 

   Author: Veronika Tichá; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Rochová Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomový projekt je návrhem hasičské stanice ve Vaduzu. Lichtenštejnská celostátní centrála má poskytovat zázemí pro 20 zásahových vozů, 100 dobrovolných hasičů a 40 záchranářů. Stavební program byl odvozen z reálného t. ...
  • Hasičská stanice, Vaduz 

   Author: Tereza Fiklíková; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování dokumentace pro stavební povolení pro stavbu hasičské stanice ve Vaduzu. Hmota objektu je horizontální, respektující výšku okolních domů. Nechce vyčnívat, ale stejně si to nedokáže ...
  • Hasičská zbrojnice 

   Author: Dubský Jan; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hasičská zbrojnice, Holešovice 

   Author: Vojáčková Karolína; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-10)
  • Hasičská zbrojnice, Libeř 

   Author: Agáta Kočířová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Petrášek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Návrh objektů hasičské zbrojnice a technických služeb v dosud nezastavené části obce Libeř respektuje svým tvarem tamní vesnický charakter výstavby, ale současně má ambice plně uspokojovat funkční potřeby jeho uživatelů. ...
  • HAVLÍČKŮV BROD 

   Author: Vladěna Bockschneiderová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Hendrych Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomový projekt se zabývá Haberskou stezkou, probíhající na území Havlíčkova Brodu. V historii určila vznik města, dnes je napůl zapomenutou historií, pěšinou, ulicí, silnicí bez kontinuity. Centrické město má v sobě ...
  • Help design 

   Author: Eliška Peslová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Šplíchal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o partnerské vztahy z pohledu designu. Cílem je přiblížit psychologické poznatky lidem k užívání do běžného života. Navrhuji koncept, který vychází z uživatelského výzkumu a splňuje kritéria ...
  • Help design 

   Author: Sára Rašovská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Mikolášková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce s podtitulem Uvědomělé stolování se věnuje tématu Design help. Zaměřuje se na problematiku neuvědomělého stolování/stravování a klade si za cíl nalézt vhodné řešení pomocí produktového designu. V tvorbě ...
  • Help design 

   Author: Kateřina Šmídová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Gerlichová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem hudebního nástroje pro muzikoterapii. Jedná se o akustickou pomůcku pro použití v odborné terapii, kterou lze ale současně snadno využívat laickou veřejností k relaxaci. Cílem je navrhnout ...
  • HEŘMANŮV MĚSTEC - KONCEPCE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

   Author: Jáchym Vacek; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Mareš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tématem diplomové práce je návrh koncepce územního rozvoje města Heřmanův Městec. Koncepce rozvoje města bude vycházet z principů udržitelného rozvoje, s cílem vytvořit jasně čitelnou městskou strukturu, která bude využívat ...
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Hlavní náměstí, Varnsdorf 

   Author: Jan Trpkoš; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Velička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tématem bakalářské práce je zpracování návrhu revitalizace hlavního náměstí ve Varnsdorfu a jeho blízkého okolí. Vlastní práce se zabývá revitalizací náměstí s přilehlými prostranstvími v severní a východní části. Ostatní ...