Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-11 z 11

  • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

   Autor: Dudr Martin; Vedoucí práce: Lukáč František; Oponent práce: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
  • Studium naprašování velmi tvrdých tenkých vrstev metodou IJD na podložky z legovaných ocelí s příhlédnutím k aplikacím ve zdravotnictví 

   Autor: Skočdopole Jakub; Vedoucí práce: Nozar Petr; Oponent práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   První cást diplomové práce se zameruje na predstavení nového experimentálního zarízení - systému na prípravu tenkých vrstev JetDep100 pomocí Ionized Jet Deposition a jeho sestavení. Druhá cást práce je zamerena na zkoumání ...
  • Vývoj polymerního elektro-optického aktivního prvku 

   Autor: Sasínek Jan; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Pfleger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
   Elektro-opticky aktivní prvky jsou velmi důležitou součástí integrované optiky. V současné době se k jejich výrobě využívají co-polymery, které vykazují elektro-optické jevy po zpólování elektrickým napětím. Studiem takového ...
  • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

   Autor: Němeček Jakub; Vedoucí práce: Ganev Nikolaj; Oponent práce: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
  • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

   Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Zelený Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
  • Studium multiferoik s hexaferitovou krystalovou strukturou 

   Autor: Vít Jakub; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Petzelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Práce se zabývá charakterizací fyzikálních vlastností polykrystalických hexaferitů strukturních typů M, Y a Z, které vykazují magnetoelektrický jev potenciálně využitelný v pamětech pro informační technologie. Infračervené ...
  • Řešení struktury metaloenzymů a jejich komplexů s ligandy pomocí rentgenové difrakce 

   Autor: Švecová Leona; Vedoucí práce: Skálová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

   Autor: Krčil Pavel; Vedoucí práce: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

   Autor: Dočekalová Zuzana; Vedoucí práce: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Teplotní závislost mřížkových parametrů martenzitických fází Ni-Mn-Ga 

   Autor: Richterová Kristina; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Autor: Levinský Petr; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)