Now showing items 21-40 of 349

  • Sledování paprsku v réalném čase v Unity 

   Author: Bohumil Bednář; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá zmapováním možností sledování paprsku v reálném čase v Unity a chováním této funkce v herním nasazení.
  • Návrh mobilní aplikace pro administraci nikotinových náhrad 

   Author: Ondřej Mézl; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro administraci nikotinových substitucí. Cílem je pomoci uživateli zbavit se závislosti na tabáku náhradní nikotinovou terapií. Kouření tabákových produktů je v současné době jednou ...
  • Sada výukových nástrojů pro kurz herního vývoje 

   Author: Štěpán Machovský; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Při vytváření výukových her, či nástrojů, chceme dosáhnout co největšího nejvyššího výsledku výuky. Zároveň chceme minimalizovat rušivé elementy ve hře a nástrojích, které mohou snížit výukový potenciál použitých materiálů. ...
  • Počítačová hra zpracovávající skalní lezení 

   Author: Karel Petr; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci jsem navrhl počítačovou hru s herní mechanikou zpracovávající skalní lezení. Cílem bylo vytvořit takovou mechaniku která by lezení zpracovávala co nejrealističtěji a umožňovala hráči maximální interakci. Návrh ...
  • Nástroj pro návrh a export závodních tratí 

   Author: Mykola Isaiev; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro řadu interních a ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Author: Jan Lazarek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2 a Azure Kinect a ...
  • Systém pro správu podnikových školení 

   Author: Tsimafei Raro; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Podlipný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem projektu je zjednodušení managementu učení zaměstnanců malých software engineering firem. Konkrétněji, problém, který zkouší být vyřešen, je zrychlení a zjednodušení procesu archivace lekcí čtených uvnitř firmy. Čtyři ...
  • Hodnocení výkonu hráče - metodika a implementace 

   Author: Michal Pozník; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Předmětem práce je analýza možností hodnocení akcí hráče v počítačových hrách a implementace modulu, který by byl schopen hráči takové hodnocení poskytnout jako zpětnou vazbu. Práce nejprve rozebírá analýzu předchozího ...
  • Editor geometrie v systému VRUT 

   Author: Daniel Aschermann; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá implementací modulu na úpravu geometrie do softwaru VRUT a obecným využitím a funkcionality softwaru VRUT. Mimo jiné ale zkoumá i jiné softwary podobných typů na úpravu geometrie a zabývá se rozdíly v ...
  • Implementace zobrazovacího systému v jazyce Rust 

   Author: Eduard Lavuš; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Vulkan je dnes de-facto štandardom pre otvorené mnoho-platformové vykresľovanie grafiky v reálnom čase. Vývojári môžu vďaka Vulkanu naplno využiť silu grafických kariet na mnohých platformách vďaka jeho jednotnému dizajnu. ...
  • Návrh a prototypová implementace modulu pro grafickou reprezentaci toku dat v analyzátorech 

   Author: Yehor Petukhov; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Jak sledovat veškerý tok dat v obrovském množství dat? Pro tento účel existuje speciální software, například Manta Flow. Účelem této práce je implementace nového modulu pro software Manta Flow, který je zaměřen na analýzu ...
  • Mobilní Android aplikace pro řešení výukových úloh v systému EduARd 

   Author: Michaela Kubišová; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Berka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú Android aplikáciu na riešenie výukových úloh v systéme EduARd. Aplikácia komunikuje so serverovou časťou systému EduARd, ktorá poskytuje definície úloh vo forme XML súborov ...
  • Kompletace 3D modelu Pražského hradu 

   Author: Jiří Ryšavý; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tatoprácesezaobíránávrhem,implementací a testováním uživatelského editoru pro online model Pražského hradu. Díky tomuto nástroji je možné upravovat jednotlivé části, přidávat nové části a odebírat části z aktuálního modelu. ...
  • Ovládání softw. pro generování zvuku pomocí bezkontaktních ovladačů 

   Author: Vojtěch Šiman; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá využitím zařízení pro bezkontaktní ovládání aplikací pro účely ovládání softwaru na tvorbu hudby. Analyzuje existující řešení v cizích aplikacích a hrách spolu s hardwarem a softwarem, který lze využít ...
  • Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země 

   Author: Vojtěch Pospíšil; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Štefl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit čtenáře s možnostmi ...
  • Knihovna pro vykreslování textu v OpenGL 

   Author: Karel Tomanec; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vykreslování textu a vývojem knihovny pro jeho vykreslování založené na OpenGL. Představuje základní typografické koncepty, existující formáty pro popis fontů a metody jejich ...
  • Simulace zvětrávání hornin 

   Author: Vojtěch Cimbura; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce pojednává o simulacích zvětrávání v rámci počítačové grafiky a současně navrhuje implementaci aplikace, která umožňuje simulaci zvětrávání skal. Aplikace umožňující automatickou generaci věrohodných ...
  • Správa systémů generálního a hlavních klíčů 

   Author: Jiří Zahradník; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro správu systémů generálního a hlavních klíčů. Tyto systémy jsou uloženy ve stromové struktuře v relační databázi. Z toho důvodu bylo nezbytné navrhnout vhodný databázový model k ...
  • Georeferencovaná rozšířená realita 

   Author: Dominik Truong; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce popisuje vývoj mobilní aplikace s rozšířenou realitou využívající GPS lokalizaci. Aplikace načítá 3D scény v rámci scénáře vytvořeného editorem scén. Veškerá potřebná data si aplikace stahuje ze serveru. Aplikace ...
  • Hudební hra ve virtuální realitě 

   Author: Isa Skořepů; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V této práci popisuji vývoj hry PaintPong pro virtuální realitu, jejíž hlavní mechachanika je založená na odrážení barevných kuliček do rytmu a obarvení co největší části okolí. Kuličky se chovají různými způsoby podle své ...