Now showing items 1-10 of 10

  • Bezdrátový systém pro sběr dat s nízkou magnetickou kontaminací 

   Author: Prudil Jan; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvojitý vektorový AMR magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Náplní práce je kompletní návrh precizního modulárního dvojitého vektorového AMR magnetometru. Návrh se týká vytvoření schématu zařízení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazení a oživení a odladění firmware přístroje. ...
  • LIDAR senzor a jeho aplikace v mobilním robotu 

   Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem předložené diplomové práce je návrh a realizace senzorové jednotky umožňující mapovat okolní prostředí pomocí rotujících lidar senzorů vzdálenosti. Je popsáno dokončení konstrukce, začlenění senzorové jednotky a ...
  • Magnetický gradiometr pro detekci automobilů a měření rychlosti 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem diplomové práce je navržení a vyrobení magnetického gradiometru pro detekci automobilů. Gradiometr je navrhován s ohledem na co nejnižší šum pro maximální detekční vzdálenost a na redukci nákladů, umožňující ...
  • Magnetometr pro řízení polohy satelitu 

   Author: Laifr Jaroslav; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Protonový magnetometr a zpracování precesního signálu 

   Author: Ondřej Bureš; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace protonového magnetometru pro měření magnetického pole Země s možností vzorkování precesního signálu pro následné číslicové zpracování. Dílčí částí je také otestování parametrů ...
  • Systém pro měření Curieho teploty magnetických materiálů 

   Author: Petr Kůrka; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí systému pro měření Curieho teploty feromagnetických materiálů, využívaných v magnetických senzorech. Metodou pro určení Curieho teploty je sledování poklesu indukčnosti ...
  • Systém pro řízení bezpilotního prostředku 

   Author: Kroužek Jiří; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Víceúčelová zobrazovací a záznamová jednotka pro použití v letectví a průmyslu 

   Author: Štol Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat zařízení schopné zaznamenávat a přehledně zobrazovat data z průmyslových a leteckých sběrnic sběrnic. V první části práce je detailněji popsána problematika a postup řešení. V ...
  • Zařízení pro sběr dat z vektorových magnetometrů 

   Author: Tesař Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)