Now showing items 1-20 of 31

  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Author: Palaj Peter; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Author: Kamenický Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátový systém pro monitorování radiace v urychlovačích částic 

   Author: Martin Cejp; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Práce se zabývá realizací systému monitorování radiace v urychlovačích částic, založeného na senzorické jednotce s provozem na baterie a bezdrátovou komunikací. Pro měření radiace je použit dozimetr s plovoucím hradlem ...
  • Detekce optických značek pro řízení polohy 

   Author: Toms Daniel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce byl návrh metod pro detekci a přesné polohování objektu s využitím kamerového systému a polohovacího systému. Součástí práce je návrh a realizace tohoto polohovacího systému. Objekt, který je doplněný ...
  • Digitální vzorkovací osciloskop s mikrořadičem pro výukové účely 

   Author: Tadeáš Pilař; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwarově definovaného digitálního osciloskopu s funkcí vzorkování v ekvivalentním čase na mikrokontroléru STM32. K realizaci všech funkcí jsou využity interní periferie ...
  • Experimentální kamera CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
  • Jednotka pro synchronizaci měřicích přístrojů 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednotky TriggerBox Lite pro synchronizaci v sítích Ethernet s využitím protokolu IEEE 1588v2 PTP. Jednotka funguje jako rozhraní, které běžným měřicím a řídicím jednotkám zprostředkovává ...
  • Kamera CMOS s STM32F429 pro výuku 

   Author: Dokoupil Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pribula Ondrej
   Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu na vestavném mikrořadiči s jádrem ARM Cortex - M4. Cílem je ukázat jednoduché možnosti připojení různých obrazových CMOS senzorů k sériově vyráběnému vývojovému kitu, a to jak ...
  • Měření dynamických vlastností předpjatých stavebních táhel 

   Author: Nečas Michael; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Měření úhlové polohy selsynem 

   Author: Horyna Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měřicí kamera pro výukové laboratoře 

   Author: Jakub Vodseďálek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou ...
  • Měřicí modul s číslicovým zpracováním signálu 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Šedivý Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicích modulů řízených mikrokontroléry z řady STM32F. V měřicích modulech jsou implementovány algoritmy pro číslicové zpracování signálů, například synchronní detekce, číslicové ...
  • Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy 

   Author: Jan Světlík; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem ...
  • Obrazový modul s FPGA 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul pro rychlé zpracování obrazu z CMOS snímače s využitím prostředků hradlových polí Xilinx řady Spartan 3. Práce začíná realizací přenosu obrazových dat do PC skrze EZ-USB ...
  • Platforma pro sběr a zpracování obrazu na bázi LabView 

   Author: Kuba Ondřej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Programově definovaný multifunkční laboratorní přístroj 

   Author: Dibelka Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací multifunkčního laboratorního přístroje implementovaného na mikrořadičích řady STM32 s využitím vnitřních funkčních bloků a periferií. Součástí práce je dále návrh řídící ...
  • Průběžné zpracování obrazu v DSP pro sledování objektů 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Tato práce se zabývá metodami zpracování obrazu za účelem parametrizace objektů v něm. Uvažované obrazy jsou rozděleny na stínové obrazy, u nichž je určována plocha, tvar, souřadnice těžiště a další parametry, a na obrazy ...
  • Přesné měření polohy kamerami CCD a CMOS 

   Author: Coufal Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů 

   Author: Hubík Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového ...
  • Realizace přístrojových funkcí periferními bloky mikrořadičů 

   Author: Novotný Pavel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)