Now showing items 1-6 of 6

  • ARM9 platforma ako low-cost riešenie pre plnohodnotné embedded aplikácie 

   Author: Drozd Stanislav; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V predloženej práci prezentujeme využitie procesora s jadrom ARM9 vo vstavaných zariadeniach. Objektom skúmania bol procesor Freescale i.MX28 založený na architektúre ARM9, ktorý je implementovaný v priemyselne využívanom ...
  • HW modul pro podporu indoor lokalizace 

   Author: Kateřina Poláková; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Ravas Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato práce se zabývá problémem lokalizace ve vnitřních prostorách. Možnosti lokalizace jsou rozebrány. \\Je zvolena vhodná metoda lokalizace a vytvořen HW modul. Tato bakalářské práce se taktéž zabývá SW řešením indoor ...
  • Nepriame meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies 

   Author: Hostačný Lukáš; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Bakalárska práca sa zaoberá teoretickou analýzou požiadaviek vyhodnocovacieho zariadenia pre bezkontaktné meranie rýchlosti závodných vozidiel s pohonom všetkých kolies. Konkrétne závodného vozidla Formula Student FEE ...
  • Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR 

   Author: Hlavatý Jerguš; Supervisor: Tomlain Ján; Opponent: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Internet vecí je globálne rastúci trend ako vo svete, tak aj v Európe a Českej republike. Úlohou tejto práce je zoznámiť čitateľa s pojmom Internet vecí, s možosťami výberu sietí v Českej republike, ale aj technickými ...
  • Sleep diary - aplikace pro hodnocení kvality spánku 

   Author: Polan Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Tomlain Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro chytré telefony, která nahradí dosud využívané spánkové deníky. Tato aplikace sbírá data o spánku z běžně dostupného fitness náramku a dává je dohromady s informacemi ...
  • Vývojový kit pro procesory řady STM32 ARM Cortex-M3 

   Author: Tomlain Ján; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)