Now showing items 21-40 of 229

   Subject
   autostereoscopy, multiscopy, stereoscopy, display, screen, lenticular, slanted, multiview, 3D, image, interlacing, stereo pair, 2D plus depth, depth map, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   autostereoskopie, multiskopie, stereoskopie, displej, obrazovka, lentikulární, šikmý, multiview, 3D, obraz, prokládání, stereo pár, hloubková mapa, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   Barevné prostory,klasifikace oblaků,meteorologie,RGB,CIELAB,CIEXYZ,lineární regrese,křížová validace,PCA,WILLIAM,K-means,DSLR,celooblohový systém,detekce oblaků [1]
   binaural auditory model, LSO, MSO, azimuth, elevation, localization, static sound source, dynamic sound source, feature extraction, RMS, classification, k NN, ANN, MATLAB [1]
   binaurální model slyšení, LSO, MSO, azimut, elevace, lokalizace, statický zdroj zvuku, pohyblivý zdroj zvuku, extrakce příznaků, RMS, klasifikace, k-NN, ANN,MATLAB [1]
   Boule; crystal; Sample; Birefringent; Anisotropy; C ++; OpenGL; Desktop application; Numerical solution; [1]
   Boule; krystal; Sample; dvojlom; anizotropie; C++; OpenGL; desktopová aplikace; numerické řešení; [1]
   brýle pro virtuální realitu [1]
   camera [1]
   Cascade Classifier [1]
   classification [1]
   Color spaces,cloud clasification,meteorology,RGB,CIELAB,CIEXYZ,linear regression,PCA,cross-validation,WILLIAM,K-means,DSLR,whole sky imaging system,cloud detection [1]
   compression [1]
   compression of stereoscopic video, H.265/HEVC, stereoscopic objective quality assessment, stereoscopic subjective quality assessment [1]
   Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB [1]
   continuous speech recognition, multilanguage system, language model, ngram, text corpus, pronunciation dictionary, grapheme, phoneme [1]
   controlling,adjustment module,development kit,Arduino,real time operating system,FreeRTOS [1]
   conversion [1]
   činitel zvukové pohltivosti [1]
   Dálkový průzkum Země, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetační index, NVDI, EVI, Transformace Tasseled Cap, Tepelný ostrov města, Prachové částice, PM1Dálkový průzkum Země, PM10 [1]