Now showing items 1-3 of 3

  • Aproximace v návrhu číslicových filtrů 

   Author: Šusta Michal; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce objektu ve videosignálu 

   Author: Ladislav Kršek; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabýva detekcí objektu ve videosignálu, implementovaného pro platformu Raspberry-Pi v programovacím jazyce \textit{C}. Detekce objektu funguje na základě algoritmu "histogramu orientovaných gradientů" ...
  • Výukové úlohy pro přípravek s číslicovým signálovým procesorem 

   Author: Duga Petr; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   Tato práce popisuje praktickou realizaci ukázkových výukových úloh z oblasti analýzy digitálního obrazu, radiotechniky a číslicového zpracování audiosignálu digitálním signálovým procesorem TMS320C6748 umístěným na vývojovém ...