Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy strojového učení pro bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy 

   Author: Jakub Kolář; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikacemi algoritmů strojové učení na bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy. Úvodní část textu poskytuje obecný přehled metod strojové učení, motivaci pro využití přístupu strojového učení a velmi ...