Now showing items 1-3 of 3

  • Rozpoznávání řeči pro hlasové ovládání navigace v prostředí automobilu 

   Author: Smékal Lukáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Čmejla Roman
  • Tempo řeči u dětí 

   Author: Jan Vimr; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tématem této práce je měření tempa řeči v dětských promluvách. V databázi, která obsahovala tři typy promluv od 245 dětí ve věku od 4 do 17 let, bylo manuálně vyhodnoceno tempo řeči. Podařilo se najít silnou korelaci mezi ...
  • Zpracování signálu pro akustickou biologickou zpětnou vazbu 

   Author: Hloušek Vít; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)