Now showing items 1-5 of 5

  • Detekce objektů zájmu ve velkých dynamických souborech dat 

   Author: Franěk Aleš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   Sociální media se stala nedílnou součástí životů lidí. Lidé je používají, aby vyjádřili svoje pocitiy a názory. Pro merketéry je důležité, aby zde sledovali povědomí o své značce. Zatímco analýza přirozeného jazyka je zde ...
  • Odhad atributů z tváře 

   Author: Marčišin Matej; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...
  • Shlukování tváří ve videu 

   Author: Rýdl Václav; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...
  • Syntéza lidské tváře pro rozšíření trénovací množiny 

   Author: Matěj Nikl; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Pro trénování konvoluční neuronové sítě (CNN) pro odhad věku z obrázků tváří je potřeba velké množství trénovacích dat. Protože volně dostupné datové sady mají určité věkové kategorie nedostatečně zastoupené, konvoluční ...
  • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

   Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...