Now showing items 1-3 of 3

  • Detekce objektů zájmu ve velkých dynamických souborech dat 

   Author: Franěk Aleš; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   Sociální media se stala nedílnou součástí životů lidí. Lidé je používají, aby vyjádřili svoje pocitiy a názory. Pro merketéry je důležité, aby zde sledovali povědomí o své značce. Zatímco analýza přirozeného jazyka je zde ...
  • Odhad atributů z tváře 

   Author: Marčišin Matej; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...
  • Shlukování tváří ve videu 

   Author: Rýdl Václav; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...