• Detekce objektů zájmu ve velkých dynamických souborech dat 

   Autor: Franěk Aleš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Urban Martin
   Sociální media se stala nedílnou součástí životů lidí. Lidé je používají, aby vyjádřili svoje pocitiy a názory. Pro merketéry je důležité, aby zde sledovali povědomí o své značce. Zatímco analýza přirozeného jazyka je zde ...
  • Odhad atributů z tváře 

   Autor: Marčišin Matej; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...
  • Shlukování tváří ve videu 

   Autor: Rýdl Václav; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V této práci navrhujeme jednoduchou a přesto efektivní metodu pro shlukování tváří ve videu. Tato metoda se skládá ze tří hlavních bloků. Nejprve extrahujeme příznaky z obličejů detekovaných ve videu pomocí konvoluční ...