Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 431

  • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

   Autor: Janata Ondřej; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
  • Intermediální systém navigace v chodbách 

   Autor: Jedlička Jan; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti zaměření a sledování pohybu osob uvnitř budov, a na základě této studie navrhnout a implementovat systém audiovizuální navigace. Tento systém by měl umožňit uživatelům být navedeni ...
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Autor: Chamra Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci 

   Autor: Rudolf Michael; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vzhledem k narůstajícímu trendu ve vytváření a objevování nových optimalizačních pro-blémů, o kterých často nemáme dokonalou či úplnou znalost, přišli výzkumníci s mnoha optimalizačními algoritmy, které mohou čelit široké ...
  • DVBGrabber - systém pro streamování a zaznamenávání televizního vysílání pro osobní použití 

   Autor: Makovec Marek; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá systémem pro šíření televizní signálu DVB-T do lokální sítě a následně možností tento audiovizuální obsah ukládat pro pozdější přehrání.
  • Detekce škodlivého síťového chování v šifrovaném provozu 

   Autor: Potoček Pavel; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Somol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Počítačové sítě se potýkají s čím dál tím sofistikovamějšími a frekventovanějšími frebezpečnostními hrozbami. S tím jak se šifrování postupně stává normou, systémy pro detekci průniku (Intrusion Detection Systems, IDS) ...
  • Sociopath: automatická extrakce informací o kulturních událostech 

   Autor: Alperovich Galina; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The Internet is large data source which is mostly unstructured from the semantic point of view. Despite the fact there are many attempts to unify the way how information is presented, there is still no general format for ...
  • Dohledové nástroje telekomunikačního operátora 

   Autor: Udržal Vojtěch; Vedoucí práce: Macháček Ondřej; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace monitorovací aplikace pro telekomunikačního operátora. Práce nejdříve představí infrastrukturu, systém pro mediaci a nástroje pro monitorování. Poté se zabývá analýzou ...
  • Implementace časem řízeného plánovače v distribuovaném bezpečnostně kritickém řídicím systému 

   Autor: Hofman Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce předkládá mechanismus pro přesné časování odesílaných zpráv na sběrnici CAN bez závislosti na hlavním procesoru a spouštění úloh na hlavním procesoru podle hardwarem stanoveného rozvrhu. V práci je využit obvod ...
  • Systém pro aktivitně-cestovní průzkum mobility 

   Autor: Nováček Tom; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Dopravní plánování hraje významnou roli při utváření měst po celém světě. S rostoucím přepravním výkonem je stále složitější zajistit potřebné kapacity dopravní infrastruktury pro udržitelný ekonomický rozvoj oblastí. ...
  • Algoritmy pro řízení dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP 

   Autor: Svoboda Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je zabývat se možnostmi vlastního řešení problematiky optimálního návrhu sítě dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP R/3. V rámci práce jsou implementovány dva různé algoritmy ...
  • Mobilni aplikace pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí 

   Autor: Špatný Jakub; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření mobilních aplikací pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí. Práce nejprve představuje proces uživatelského testování použitelnosti, po nemž následuje analýza ...
  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Autor: Hons Dominik; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • Algoritmy pro hraní zjednodušeného Pokeru s vícero hráči 

   Autor: Münch Martin; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Poker je populární doména v teorii her a je využíván jako příklad sekvenční konečné hry, kde hráči nesdílejí všechny informace. V této práci používáme zjednodušené varianty tříhráčového pokeru k porovnání a analýze různých ...
  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

   Autor: Květoň Antonín; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Autor: Vrátník Jan; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací s proměnnou cenou elektřiny 

   Autor: Král David; Vedoucí práce: Módos István; Oponent práce: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním energeticky vysoce náročných prací na paralelní identické stroje v závislosti na proměnné cen? za spotřebovanou elektrickou energii, což je NP-těžký kombinatorický problém. Ten typicky ...
  • Modelování on-line chování uživatelů za pomocí URL embeddingu 

   Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Nejčastější způsob zaznamenávání chování online uživatelů je pomocí sekvence jejich kliků, jinak také nazývané clickstream. Tato práce zkoumá metody predikce clickstreamu pomocí distribuovaných reprezentací URL. Distribuované ...
  • Predikce a časová analýza sledu dat 

   Autor: Ostashchuk Oleg; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
  • Uživatelské rozhraní pro čtení vědeckých článků 

   Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Malinka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je usnadnění čtení vědeckých článků publikovaných formátu PDF. Řešením je vytvoření aplikace pro čtení článků, která bude zobrazovat informace o referencích v místě odkazu na referenci v těle článku. ...