Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 412

  • Mobilni aplikace pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí 

   Autor: Špatný Jakub; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření mobilních aplikací pro správu a sběr dat z testů použitelnosti v reálném prostředí. Práce nejprve představuje proces uživatelského testování použitelnosti, po nemž následuje analýza ...
  • Intermediální systém navigace v chodbách 

   Autor: Jedlička Jan; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti zaměření a sledování pohybu osob uvnitř budov, a na základě této studie navrhnout a implementovat systém audiovizuální navigace. Tento systém by měl umožňit uživatelům být navedeni ...
  • Sociopath: automatická extrakce informací o kulturních událostech 

   Autor: Alperovich Galina; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The Internet is large data source which is mostly unstructured from the semantic point of view. Despite the fact there are many attempts to unify the way how information is presented, there is still no general format for ...
  • Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí 

   Autor: Timr Marek; Vedoucí práce: Mudra Martin; Oponent práce: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje ...
  • Algoritmy pro řízení dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP 

   Autor: Svoboda Roman; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Potoček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce je zabývat se možnostmi vlastního řešení problematiky optimálního návrhu sítě dodavatelského řetězce s využitím informačního systému SAP R/3. V rámci práce jsou implementovány dva různé algoritmy ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Autor: Vrátník Jan; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • Algoritmus pro rozmístění uzlů hierarchických vývojových diagramů 

   Autor: Tušla Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Brada Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá tvorbou rozvržení pro hierarchické vývojové diagramy. Práce obsahuje analýzu několika algoritmů a jejich nedostatků při tvorbě tohoto typu rozvržení. Práce dále popisuje návrh a implementaci upraveného ...
  • Video on demand aplikace pro Smart TV 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Havryluk Michal; Oponent práce: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je návrh, implementace a testování video on demand aplikace pro Smart TV platformy Firefox OS TV, Tizen TV a WebOS TV. Důraz je přitom kladen na využití jednotného zdrojového kódu. Práce se zabývá i chráněním ...
  • Modelování on-line chování uživatelů za pomocí URL embeddingu 

   Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Nejčastější způsob zaznamenávání chování online uživatelů je pomocí sekvence jejich kliků, jinak také nazývané clickstream. Tato práce zkoumá metody predikce clickstreamu pomocí distribuovaných reprezentací URL. Distribuované ...
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Autor: Hvězda Jakub; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...
  • Dohledové nástroje telekomunikačního operátora 

   Autor: Udržal Vojtěch; Vedoucí práce: Macháček Ondřej; Oponent práce: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace monitorovací aplikace pro telekomunikačního operátora. Práce nejdříve představí infrastrukturu, systém pro mediaci a nástroje pro monitorování. Poté se zabývá analýzou ...
  • Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci 

   Autor: Rudolf Michael; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vzhledem k narůstajícímu trendu ve vytváření a objevování nových optimalizačních pro-blémů, o kterých často nemáme dokonalou či úplnou znalost, přišli výzkumníci s mnoha optimalizačními algoritmy, které mohou čelit široké ...
  • Detekce škodlivého síťového chování v šifrovaném provozu 

   Autor: Potoček Pavel; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Somol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Počítačové sítě se potýkají s čím dál tím sofistikovamějšími a frekventovanějšími frebezpečnostními hrozbami. S tím jak se šifrování postupně stává normou, systémy pro detekci průniku (Intrusion Detection Systems, IDS) ...
  • Aplikace herních mechanismů do seriózní hry na podporu léčby diabetes mellitus I 

   Autor: Jenčík Dušan; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je aplikace herních principů do seriózní hry MyDiabetic vhodných k dosažení větší míry adherence hráčů, zejména z pohledu zvýšení motivace pro dlouhodobé hraní a edukace ohledně diabetu I. typu. V práci jsou ...
  • Symbolická regrese se složenými modely 

   Autor: Gamec Ján; Vedoucí práce: Kubalík Jiří; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť robustnú metódu pre Symbolickú Regresiu založenú na princípoch Genetického Programovanie, ktorá bude schopná nájsť symbolické modely zložitých datasetov obsahujúcich nelinearity, nepravidelnosti ...
  • Učení se hraní strategických her reálného času z demonstrací s využitím decentralizovaného MAS 

   Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Synnaeve Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Přes úsilí vynaložené na výzkum Umělé Inteligence, boti do strategických her reálného času nedokáží ohrozit profesionální lidské hráče. Stále je tu spousta výzev, které výzkumníci musí překonat, aby AI mohla prazit experty. ...
  • Multiplatformní knihovna pro výukové aplikace 

   Autor: Veselý Josef; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce nejprve analyzuje existující knihovnu pro tvorbu výukových aplikací pro tablety s operačním systémem Android pro potřeby její následné reimplementace v multiplatformním prostředí. Následuje analýza ...
  • Knihovna pro aplikace typu virtuální naučné stezky na iOS 

   Autor: Rychlovský Jiří; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a následném použití knihovny sloužící pro tvorbu aplikací typu naučné stezky na operačním systému iOS. Nejprve je popsána analýza již existujícího řešení pro Android systémy. Práce ...
  • Implementace vyhledávače spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j 

   Autor: Chalupa Jakub; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením webové a mobilní aplikace pro vyhledávání spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j. Pro tyto účely práce nejprve detailně analyzuje existující ...
  • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

   Autor: Teplý Jan; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Hašek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Plantac is proprietary web application for project time and spendings planing. Curently writen on Java EE framework with ZK framework for vizualization. Goal of this thesis is to explore possibility of creation of alternative ...