Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 487

  • Lokalizace a počítání osob na satelitních a leteckých fotografiích 

   Autor: Bouška Filip; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami detekce objektů. Konkrétně lokalizací osob ze satelitních a leteckých snímků. Popisuji zde tvorbu a přípravu datasetu a následně algoritmy a jejich nastavení k získání nejlepšího prediktivního ...
  • Automatické generování uživatelského rozhraní na mobilních platformách s ohledem na kontext využívající klasifikaci UI 

   Autor: Matyáš Pavel; Vedoucí práce: Tomášek Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je rozšířit způsob automatického generování uživatelského rozhraní pro mobilní platformy o využití infomací o kontextu uživatele. Komponenty UI se skládají z částí, přičemž každá část je v různých situacích ...
  • Dialogový manažer pro konverzační umělou inteligenci 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Dialogový management je úkol konverzační umělé inteligence. Cílem dialogového manageru je zvolit vhodnou reakci pro dialogového partnera závislou na vstupní zprávě a aktuálním stavu dialogu. Cílem této práce je aplikovat ...
  • Rozšíření populačního genotypového fázování o fragmentové fázování 

   Autor: Lebedeva Anastasia; Vedoucí práce: Gavenčiak Tomáš; Oponent práce: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Haplotypem rozumíme skupinu alel, které jsou přenášeny společně. Přestože většina genet-ického výzkumu vyžaduje znalost haplotypů, v současnosti dostupné technologie sekvenování DNA tuto informaci explicitně neposkytují. ...
  • Optimalizace rozmístění zásahových vozidel bezpečnostní služby 

   Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Soukromé bezpečnostní společnosti nabízejí službu nasazení zásahového vozidla, které zkontroluje příčinu poplachu v budově klienta. Vzhledem k narůstající popularitě této služby se bezpečnostní společnosti potýkají s ...
  • Odhad atributů z tváře 

   Autor: Marčišin Matej; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...
  • Ontologie ukládání informací v e-commerce prostředí 

   Autor: Novotný Michal; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce je zaměřená na shrnutí existujících metod a stuktur pro ukládání e-commerce dat. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat systém, který shromáždí a zanalyzuje e-commerce data z různých zdrojů za ...
  • Konzultační systém pro diabetické pacienty 

   Autor: Müller Jiří; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Štechová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce si klade za cíl analyzovat, navrhnout, implementovat a na reálných datech otestovat konzultační systém pro pacienty s diabetem. Výstupem praktické části práce je prototyp mobilní aplikace, která umožňuje diabetikům ...
  • Generování přirozeného jazyka ze strukturovaných dat 

   Autor: Matulík Martin; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Generování přirozeného jazyka je jedna z nejtěžších úloh strojového učení. Jejím cílem je obvykle prezentovat informaci původně uloženou ve strukturované podobě. V této práci implementuji a zkoumám systém založený na ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací na více strojích s ohledem na energetické limity 

   Autor: Kalodkin Kiryl; Vedoucí práce: Módos István; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá Job Shop rozvrhováním s ohledem na energetické limity, což je NP-těžký problém. Tento problém je důležitý pro výrobní společnosti a dodavatele elektrické energie protože nadměrná spotřeba elektrické ...
  • Analýza a návrh abstraktní vícevrstvé architektury pro práci s grafovou databází realizující metadatové úložiště pro data lineage 

   Autor: Moravec Jakub; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Grafové databáze jsou novou rozvíjející se technologií a neexistují proto zatím obecně podporované standardy pro jejich dotazování. Aplikace Manta Flow, která grafovou databázi používá, se potýká se závislostí na konkrétní ...
  • Algoritmy pro optimalizaci výroby s ohledem na spotřebu s využitím energeticky úsporných režimů strojů 

   Autor: Benedikt Ondřej; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Efektivní rozvrhování výroby může mít výrazný vliv na celkové náklady podniku. Jelikož celosvětová spotřeba energie stále roste, je také potřeba zabývat se problémy spojenými s optimalizací energetické spotřeby, abychom ...
  • Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí 

   Autor: Dlask Tomáš; Vedoucí práce: Werner Tomáš; Oponent práce: Šůcha Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro minimalizaci konvexních po částech afinních funkcí zadaných jako součet maxim afinních funkcí, přičemž se zaměřujeme na řídké instance velkého rozsahu. K dosáhnutí tohoto cíle ...
  • Sledování vozidel přes více nepřekrývajících se fisheye kamer v městském prostředí 

   Autor: Bouček Jan; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Hrubý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá sledováním vozidel pomocí více nepřekrývajících se kamer. Cílem je návrh a realizace systému, který je schopný rozpoznat vozidla v městském prostředí a sledovat jejich polohu. Kamery mají objektiv typu ...
  • Sběr a prediktivní analýza studentských dat 

   Autor: Václavek Jonáš; Vedoucí práce: Kužílek Jakub; Oponent práce: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech, vysokoškolské instituce čelí problému vysokého počtu studentů, kteří nedokončí studium. Paralelně dochází k rozmachu využití ICT technologií ve výuce a využívání různých online systémů výuky Tyto systémy ...
  • Softwarové řešení pro zvýšení efektivity práce v rozsáhlém průmyslovém prostředí 

   Autor: Pikous Tomáš; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   The goal of this work is to design a solution for the reduction of the human error in an internal process of a company offering packaging services because approximately 12% of all packages have some of their contents ...
  • Hluboké posilované učení ve složitých strukturovaných prostředích 

   Autor: Volný Adam; Vedoucí práce: Lisý Viliam; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Vytváření obecných agentů schopných naučit se užitečné rozhodovací strategie v prostředích reálného světa je obtížný úkol. Posilované učení je oblast, která se snaží tento problém vyřešit. Poskytuje obecný, rigorózně ...
  • Rozvrhování domácí péče 

   Autor: Kratochvíl Ondřej; Vedoucí práce: Hanzálek Zdeněk; Oponent práce: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Problém rozvrhování domácí péče je úlohou ze třídy NP hard problémů, která kombinuje aspekty problému obchodního cestujícího a plánování směn zdravotních sester, známý jako nurse rostering problem. Cílem je vytvořit rozvrhy ...
  • Návrh nového řešení aplikace Anketa ČVUT 

   Autor: Knap David; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na systém sběru zpětné vazby na Českém vysokém učení technickém v Praze, a reaguje na dlouhodobou nespokojenost současných uživatelů aplikace Anketa ČVUT a nové legislativní požadavky v ...
  • Mobilní aplikace pro MyICPC se sběrem contextu v IoT prostředí 

   Autor: Ryšavý Filip; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci, která dokáže sbírat kontextové informace jako datum, lokace, zařízení v síti a jiné za účelem podpoření výzkumu kontextu uvědomělé autentizace s využitím IoT zařízení využívajících ...