Zobrazují se záznamy 72-91 z 210

   Klíčové slovo
   Generated user interface, Model-driven design, Aspect-oriented approach, Android, Windows Phone [1]
   Generované uživatelské rozhraní, Návrh řízený modelem, Aspektově orientovaný přístup, Android, Windows Phone [1]
   Geografická informace; aeronautická informace; AIXM 5.1; GML 3.2; NoSQL; JAXB; StAX; MongoDB [1]
   GPU,vykreslování,raycasting,fragment [1]
   Grafické uživatelské rozhraní, rozpoznávač, konečný automat, vývojový diagram, dotykové ovládání, knihovna, vizualizace. [1]
   Grafický editor, Paint-chat, Sdílené kreslení, Síťový grafický protokol, Vzdálená vizuální spolupráce [1]
   grafy,isomorfismus grafů,nauty,kanonické značení,třídy grafů,kompletnost dat [1]
   graphs,graph isomorphism,nauty,canonical labeling,graph classes,data completeness [1]
   herní engine, deskové hry, java [1]
   hodnocení vín, OIV, python, django, bootstrap, GUI, front-end [2]
   hodnocení vín, soutěž, python, OIV, django [1]
   Hry na hrdiny, podpora her, JavaScript, React, Redux, Firebase, Ghost Inspector [1]
   hry, herní engine, herní vývoj [1]
   hudební hra, počítačová hra, 2D, konkatenativní syntéza PCM signálu, Unity3D [1]
   informační systém,PHP,Nette Framework,Javascript,jQuery,Google Drive API [1]
   Informační systém,správa projektů,podpora software,plánování práce [1]
   Information system,PHP,Nette Framework,Javascript,jQuery,Google Drive API [1]
   information system,project management,software support,work planning [1]
   Internet of Things, Runtime,Single-board computer [1]
   Internet of Things, wireless technologies, intelligent lightning [1]