Now showing items 1-2 of 2

  • Přesné dokování mobilního robotu s využitím laserových senzorů 

   Author: František Brandštýl; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvoření dokovacího algoritmu pro mobilní robot a jeho ověření v laboratorních podmínkách. Úvodní část práce se zabývá způsoby lokalizace pomocí laserových senzorů a navigace mobilních ...
  • Relativní lokalizace duálního efektoru 

   Author: Kateřina Kuglerová; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce bylo navrhnout systém pro relativní lokalizaci duálního efektoru vůči uchopovanému objektu s využitím metod pro rekonstruci povrchu objektu. Přehled známých metod zpracování a filtrování dat z ultrazvukových ...