• Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky 

   Autor: Rozsypálek Zdeněk; Vedoucí práce: Petříček Tomáš; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se ...
  • Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny 

   Autor: Křivanec Štěpán; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Detekce překážek pomocí LiDARu a předcházení kolizním situacím 

   Autor: Předota Jan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou scanování neznámého okolního prostředí pomocí LiDARu, vytvářením mračen bodů a OctoMap, detekcí nových statických překážek a úpravou plánovacích algoritmů pro vyhýbání se těmto překážkám. ...
  • Návrh komunikačního subsystému pro bezpilotní letadlo 

   Autor: Kubica Vojtěch; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Rollo Milan
   Cílem této studie je prozkoumat vlastnosti a použitelnost některých technologií používaných v komunikačních systémech bezpilotních letadel. Stanovení míry použitelnosti těchto technologií je podpořeno daty z uskutečněných ...
  • Návrh řídící architektury pro bezpilotní vrtulník LinkQuad 

   Autor: Zajačík Michal; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí 

   Autor: Kasl Zdeněk; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Přesná lokalizace malých bezpilotních prostředků s využitím GNSS 

   Autor: Tůmová Zuzana; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá metodami lokalizace bezpilotních prostředků s využitím GNSS přijímačů. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s jejich použitím. Hlavní část práce tvoří experimentální ...
  • Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků 

   Autor: Elis Pavel; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Volf Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je seznámit se s problematikou mobilních ad hoc sítí (MANET), s problematikou rízení jejich topologie a s frameworky, které se pro simulaci komunikace v takových sítích používají. Na to následne navázat ...