Now showing items 1-2 of 2

  • Inverzní kyvadlo 

   Author: Daniel Jirsa; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá realizací reálného modelu inverzního kyvadla a jeho řízením. Jsou zde odvozeny rovnice popisující inverzní kyvadlo využité pro návrh řízení. Dále je v této práci popsán návrh řídící elektroniky s modulem ...
  • Vozítko s všesměrovým pohybem a bezkomutátorovými motory 

   Author: Ondřej Brunner; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá realizací všesměrového vozítka se synchronními bezkomutátorovými motory. Popisuje teorii vektorového řízení synchronních bezkomutátorových motorů, jeho zjednodušení pro účely této práce, princip funkce ...