Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické řízení tahu vrtule s proměnným úhlem nastavení 

   Author: Jakub Lorenc; Supervisor: Belák Jan; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce směřuje k návrhu řízení stavitelné vrtule poháněné elektrickým motorem. Práce se převážně zabývá konstrukcí expe-rimentální platformy a tvorbou matema-tického modelu stavitelné vrtule poháněné BLDC motorem. V závěru ...
  • Vývoj systému řízení vozu 

   Author: Filip Dašek; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Belák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je stručně prozkoumat dynamiku automobilů a různé systémy řídící zatáčení kol jako je hřebenové či šnekové řízení včetně systémů s posilovačem řízení. Koncept steer-by-wire je představen s ...