Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu 

   Author: Kristýna Vieweghová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Otáhal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část ...