Now showing items 1-1 of 1

    • Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat 

      Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
      Táto diplomová práca sa zaoberá hierarchickou zhlukovou analýzou nad dlhodobými záznamami vytvorenými elektroencefalografom. Cieľom práce je nájsť takú hierarchickú zhlukovú analýzu, ktorá bude používať menej pamäte ako ...