Now showing items 1-1 of 1

  • Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je implementace algoritmů pro pokrývání nekonvexních oblastí s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a jejich experimentální ověření (jak v simulacích, tak na reálném bezpilotním prostředku). Z existujících ...